Narva linn


Päästeameti inspektorid kontrollivad aprillis Ida- ja Lääne-Virumaa ettevõtteid

Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo plaanib aprilli viimasel nädalal reidi puiduettevõttetesse ja metallitööstustesse. Reid toimub nii Ida- kui ka Lääne-Virumaal.

Reidi eesmärgiks on kontrollida puiduettevõttetel põlevmaterjalide ladustamist territooriumil, materjalide ladustamist hoones sees ja evakuatsiooniteede läbitavust ning esmaseid tulekustutusvahendeid. Metallitööstustel on tähelepanu suunatud evakuatsiooniteedele, esmastele tulekustutusvahenditele ning sellele, kuidas on tagatud ohutus tuletöö kohtades. Need on kontrolli peamised eesmärgid, samas kui inspektorile jäävad silma ka teised tuleohutusalased rikkumised, siis kindlasti pööratakse tähelepanu ka nendele.

„Me oleme puidu- ja metallitööstuse ettevõttetes kontrolle teostanud kuid sellist reidi pole varem korraldanud,“ - ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Maarika Kõiv. Samas rõhutas ta seda, et inspektorid ettevõttete juhtkonda ette ei teavita, vaid teavitatakse alles siis, kui ollakse objektil kohal ning fikseeritakse hetke tuleohutusalast olukorda.

„Kuna tavapäraselt on ikka nii, et enne objekti kontrolli teavitab inspektor enda tulekust, siis enamasti kõrvaldatakse tuleohutusalased rikkumised selleks momendiks. Meie reidi eesmärk on siiski see, et tahame saada ülevaadet reaalsest olukorrast. “ - sõnastas Maarika Kõiv.

Ohutusjärelevalve büroo nõunik rõhutas, et oluline on see, et asutuste juhid teadvustaksid tuleohutusnõuete täitmise vajalikkust ja sellest tulenevat praktilist väärtust, samuti on meie eesmärk, et iga inimene mõistaks tuleohutuse reeglite täitmise tähtsust, mis tagavadki elu ja vara ohutuse.“
Ohutusjärelevalve büroo nõunik lisas veel, et kui on mõni tuleohutusalane rikkumine mida saab kohe kõrvaldada, siis palutakse seda ka kohe teha. Kindlasti tehakse rikkumiste kohta ettekirjutused, kui nende täitmine nõuab rohkem aega ja ressursse. Kui oma tegevuse või tegevusetuseta on tekitatud tulekahju oht, siis ei jää ka väärteo menetlus alustamata.

Tuleohutusnõuete rikkumine ehitise, tuletöö või seadme tuleohutusnõuete, samuti koldevälise tule tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Lisatud 18.04.2017, 15:45
Muudetud 18.04.2017, 16:11

eelmine järgmine