Narva linn


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet otsib tegusat arhitekti

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (ALPA) arhitektuuri- ja planeerimise osakond otsib oma kollektiivi uut arhitekti.

Ametikoha põhieesmärk on peaarhitekti assisteerimine, projektijuhtimine, uuringute läbiviimine, ehitusprojektide läbivaatamine; tulemuste visualiseerimine ning muude arhitektuuri ja planeerimise osakonna tööga seotud eri sorti küsimuste lahendamine.

Edukas kandidaat on:
a.    Teadlik ja vaimustatud Narva linnas toimuvate arengute suhtes ning põleb soovist nendele kaasa lüüa,
b.    Loov, kuid täpne, efektiivne ja töökas,
c.    Aktiivne kaasamõtleja,
d.    Eluaegne õppija,
e.    Hea tiimimängija;
2.    Oskab:
a.    Lahendada probleeme,
b.    Suhelda inimestega,
c.    Teha efektiivselt ja entusiasmiga (mõnikord) igavat tööd,
d.    Leida oma lennukatele ideedele elluviimise võimalusi linnavalitsuse töö ja eelarveliste piiratuse kontekstis;
3.    Omab:
a.    Arhitekti, sisearhitekti, planeerija või maastikuarhitekti haridust,
b.    Kogemust arhitektuuri valdkonnas kasutatavates programmides,
c.    Vähemalt 2-aastast töökogemust sise-, maastiku- või üld- arhitektuuri valdkonnas,
d.    Eesti keele oskust C1 tasemel ning vene ja inglise keele oskust suhtlustasemel.

Omalt poolt pakume:
-    Pinget pakkuvat tööd Eesti kõige intrigeerivamas linnas,
-    Võimalus Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks,
-    Eneseteostuse ja täiendamise võimalust,
-    Konkurentsivõimelist palka,
-    Tunnet, et see, mida teed on uus ja oluline.

Ootame sooviavaldusi hiljemalt 09.06.2017* e-posti aadressil: karin.uustallo@narva.ee või aadressil Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, Peetri plats 5, 20308 Narva, märgusõnaga „Arhitekt“.

Palume sooviavaldusele lisada motivatsioonikirja, elulookirjelduse (CV), portfoolio (max 4 mb), haridust tõendava dokumendi koopia, kinnituse avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda peaarhitekt Ivan Sergejevi poole telefonil 3599058 või saata e-kiri aadressile ivan.sergejev@narvaplan.ee.

* Sooviavalduste esitamise aega pikendati kuni 9. juunini, esialgselt oli 31.05.2017

Lisatud 10.05.2017, 15:18
Muudetud 31.05.2017, 15:06

eelmine järgmine