Narva linn


Avalik kirjalik enampakkumine linnavara üürile andmiseks

Linnamajandusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise linnavara üürile andmiseks:

► bussiootepaviljonis aadressil Aleksander Puškini tänav Т1, Narva asuvad ruumid üldpindalaga 48 m², järgmistel tingimustel:

• kasutusala – müügikoht (v.a alkohol) ja lillekiosk;
• üürilepingu kehtimise tähtaeg – 10 aastat;
• üüritasu alghind – 1 200 eurot kuus;
• osavõtutasu – 120 eurot;
• tagatisraha – 3 600 eurot.

Üürilepingu lisatingimused:
• ruumides üürilepingu eesmärgi tagamiseks vajaliku sisustuse paigaldab üürnik ise omal kulul;
• tasu kommunaalteenuste eest arvestatakse vastavalt tegelikule tarbimisele;
• külgneva territooriumi hoolduskulud (koristamine, prügi väljavedu jms) hüvitatakse;
• ruumide välisilme (kaitsekardinad, sildid jms) kooskõlastatakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametiga.

Enampakkumine toimub 14.11.2019. a kell 10:30 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva, Peetri plats 3-22/2 (3. korrus).

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile asukohaga Peetri plats 3-23/4 (IV korrus), 20308 Narva, kuni 13. novembrini 2019 kella 16.00-ni kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult vara aadressi.
Pakkumisi saab esitada tööpäevadel kell 9:00-12:00 ja kell 14:00-16:00.

Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid:
1. juriidilisel isikul registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
2. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumise summa (eurodes), mis esitatakse eraldi kinnises ümbrikus;
3. kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
4. kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta;
5. maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
6. arvelduskonto number, omaniku ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha.

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad laekuma Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti a/k nr EE171010220258553221, AS SEB Pank, hiljemalt 13. novembriks 2019.
Enampakkumise võitjale arvestatakse tasutud tagatisraha üüritasu hulka. Teistele osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Narva Linnavalitsuse poolt. Tagatisraha ei tagastata pakkujatele, kelle süül enampakkumine tunnistati nurjunuks. Osavõtutasu ei tagastata.

Täiendavat infot saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (Peetri plats 3-23/2, Narva) - tel 3599130 või tel 3599160.
Vastuvõtuaeg:
• esmaspäev, teisipäev, neljapäev 9:00-11.00 ja 14:00-16:00.

Lisatud 23.10.2019, 16:13
Muudetud 23.10.2019, 16:59

eelmine järgmine