Narva linn


Projekt "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks"

11. oktoobril allkirjastati Narvas projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks/Narva-Slantsy Leisure Cluster" partnerite koostööleping.

Projekti "Narva-Slantsy Leisure Cluster" on heaks kiitnud Eesti-Vene piiriülese koostöö programm. Projekti partnerite koostöölepingule kirjutasid alla Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Ameti direktor Juri Saija ja Slantsõ rajooni administratsiooni juhi kohusetäitja Marina Tšistova.

11X2019 Narva/ Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Projekti eesmärk on arendada jõeäärset territooriumi kui tervikut ning luua hea sünergia loodus- ja asukoha ressursside vahel, soodustades mitmekesiste võimalustega külastus-, spordi- ja ettevõtluskeskkonna arendamist. Narvas on projekti raames ette nähtud Kulgu sadama territooriumi heakorrastamine, Slantsõ linnas – Pljussa jõe äärse ala parendamine.

11X2019 Narva/ Foto: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Projekti tulemusel luuakse soodsam investeerimiskeskkond ja eeldused veeturismi ja ettevõtluse arenguks ning kohaliku elanikkonna ulatuslikumaks vaba aja veetmiseks.

Projekti kogueelarve on 500 773 eurot, partnerite omafinantseering - 50 077,30 eurot, Eesti-Vene programmi toetus moodustab 450 695,70 eurot.
Projekti kestuseks on ette nähtud 30 kuud (1.11.2019-30.04.2022).

Toetajate logod

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem infot:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee

Lisatud 15.10.2019, 16:25
Muudetud 15.10.2019, 17:11

eelmine järgmine