Narva linn


SA Narva Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi juhatuse liikme leidmiseks

Sihtasutuse eesmärk on Narva linna ja piirkonna ajaloo ning arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandi tutvustamine ja populariseerimine ning seeläbi Eesti ajaloo tundmise kasvatamine; Narva linnuse ja bastionide säilimise ja arendamise tagamine; Narva linna ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

Kandideerimise eelduseks on:
• kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad;
• eesti keele valdamine ning vähemalt kahe võõrkeele oskus (üks soovitavalt vene) ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel;
• muuseumi- ja kultuuripärandi valdkondade põhjalik tundmine;
• muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine;
• majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest ning juhtimisest;
• inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
• hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel.

Kandideerijal palume esitada:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kandidaadi visioon Narva Muuseumi arengust aastatel 2020-2024 (kuni 2 lk).

Töökoht asub Narvas.

Tööle asumine: alates 1. aprillist 2020. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.11.2019 e-posti teel aadressil: konkurss@kul.ee digitaalselt allkirjastatuna või tavaposti aadressil Krista Nelson, Kultuuriministeerium, Suur-Karja 23, 15076 Tallinn käsitsi allkirjastatuna.

Lisainformatsioon:
Krista Nelson
Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu esimees
krista.nelson@kul.ee

Lisatud 14.10.2019, 11:37
Muudetud 14.10.2019, 11:58

eelmine järgmine