Narva linn


Narvas ja Ivangorodis tähistati Euroopa koostööpäeva

logo

21. septembril toimus rahvamatk Narva ja Ivangorodi piiriäärsel kaldapealsel alal Euroopa koostööpäeva puhul. Ürituse korraldajaks oli rahvusvahelise projekti "Jõepromenaadid-3" meeskond koostöös Narva Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoniga. Eesti poolt toimus ekskursioon Narva promenaadil, Venemaa poolt ekskursioon Ivangorodi kindluses ja promenaadi külastus. Rahvamatka osalejate arv oli rohkem kui 50 inimest, nii täiskasvanud kui ka lapsed. Rahvamatka käigus said osalejad teada promenaadide ja piiriäärse kaldapealse ala ajaloost, käesolevast olukorrast ja tulevikust. Osalejatel oli ka võimalus teha pilte promenaadidest enne nende rekonstrueerimist, mis algab juba lähimal ajal "Jõepromenaadid-3" projekti raames.

"Jõepromenaadid-3" projekti tiim tänab kõiki aktiivse osaluse, vastupidavuse ja teadushimu eest.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Toetajate logo

Projekti "Jõepromenaadid III" peaeesmärgiks on Narva ja Ivangorodi kaldapealsete alade kompleksne arendamine ja heakorrastus eesmärgiga luua piiriülesest territooriumist turisti- ja ettevõtjasõbralikku kohta turismi ja äri arendamiseks.
Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 4 431 000 eurot, nendest partnerite omafinantseering - 523 815,80 eurot ning programmi toetus - 3 907 184,20 eurot. Projekt kestab kolm aastat (juuli 2019 - juuni 2022).
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut ühise piiri mõlemal pool. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
areng@narva.ee

Lisatud 26.09.2019, 14:13
Muudetud 26.09.2019, 17:28

eelmine järgmine