Narva linn


Välijõusaalid on võimalik avada alates 2. maist

29.04.2020: Pärast avamist tuleb välijõusaale puhastada kord ööpäevas

Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas täna korralduse, millega tühistab alates 2. maist seni kehtinud viibimiskeelu välijõusaalides.

Välijõusaalides võib alates 2. maist treenida, kui selle omanik või valdaja tagab jõusaali inventari desinfitseerimise pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga nelja tunni järel.

Samuti tuleb välijõusaalides kinni pidada 2+2 reeglist, mille järgi võib jõusaalis viibida üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Liikumispiirang ei kehti koos treenivate perekondade kohta.

Korralduse järgi on endiselt keelatud viibida siseruumides olevates jõusaalides, kuna siseruumides on nakkuse leviku oht suur. Leevendusmeetmena nähakse ette välijõusaalide avamine. Välijõusaalide all peetakse silmas vabas õhus asuvaid treeningseadmeid ja -vahendeid.

Järelevalvet nõuetest kinnipidamise osas viib läbi kohalik omavalitsus.

Massiteabevahendid peavad eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama.

Korraldus (PDF);
Seletuskiri (DOCX).


Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press@riik.ee

27.04.2020: Valitsus kiitis heaks toetusfondi lisavahendite jaotuse muudatused
27.04.2020: Valitsus kiitis heaks COVID-19 kriisi väljumisstrateegia
27.04.2020: Valitsus kiitis heaks COVID-19 majanduskriisi leevendamise määrused
27.04.2020: Avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu


Küsimuste korral vaata kriis.ee või helista 1247.


Lisatud 27.04.2020, 22:43
Muudetud 29.04.2020, 18:35

eelmine järgmine