Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 26. septembril 2019 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:

1. Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017 – 2020 muutmine (OE061). Kava. Lisa2.
2. Narva Linnavolikogu 06.08.2009 määruse nr 26 „Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord“ muutmine (ME021).
3. „Narva linna arengukava aastateks 2008 -2022“ muutmine (ME020). Tegevuskava. Eelarvestrateegia.
4. Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine (ME024).
5. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE053).
6. Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28 – 8 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE057).
7. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 30 – 43 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE058).
8. Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE060).
9. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme T. Tammiste arupärimisele „Narva linna osavõtt Konkursil Eesti Kaunis Kodu“ (29.09.2019 nr 2-21/9222) vastab linnapea A.Jevgrafov (13.09.09.2019 nr 1-27/9222-2).
10. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme T. Tammiste arupärimisele „Puškini tänava kergliiklustee  kohta“ (29.08.2019 nr 2-21/9225) vastab linnapea A.Jevgrafov (13.09.2019 nr 1-27/9225-2).
11. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme A. Mägi arupärimisele „Linnavalitsuses paigaldatud videokaamerate kohta“ (29.08.2019 nr 2-21/9229) vastab linnapea A.Jevgrafov (13.09.2019 nr 1-27/9229-2).

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisatud 20.09.2019, 16:17
Muudetud 20.09.2019, 16:56

eelmine järgmine