Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 24. oktoobril 2019 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:

1. Riigihanke „Narva linna kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine aastatel 2020 – 2021“ lihthankemenetlusena läbiviimiseks nõusoleku andmine (OE062).
2. Narva linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine (ME022).
3. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 11 -33 Narvas otsustuskorras võõrandamine (OE063).
4. Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 11 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine (ME023).
5. Narva linna 2019. a eelarve muutmine (ME026).
6. Noorsootöö seaduse § 15² antud ülesannete lahendamise volitamine (OE074).
7. Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse (OE076).
8. Revisjonikomisjonile ülesande andmine Sihtasutuse Vaivara Kalmistud revisjoni läbiviimiseks (OE075).
9. Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine (OE072).
10. Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine (OE070).
11. Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni koosseisu muutmine (OE073).
12. Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine (OE064).
13. Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE071).
14. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Investeerimiskohustuste täitmisest“ (27.09.2019 nr 2-21/10357) vastab linnavalitsuse liige J.Golubeva (11.10.2019 nr 1.27/10357-2).
15. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme A. Kutti arupärimisele „Lasteaia „Punamütsike“ probleemidest“ (27.09.2019 nr 2-21/10365) vastab linnavalitsuse liige J. Golubeva (11.10.2019 nr 1.27/10365-2).
16. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme T. Tammiste arupärimisele „Puškini tn kergliiklustee“ (27.09.2019 nr 2-21/10371) vastab linnavalitsuse liige J. Golubeva (11.10.2019 nr 1.27/10371-2).

Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 18.10.2019, 15:26
Muudetud 18.10.2019, 16:00

eelmine järgmine