Narva linn


Linnavara võõrandamine (Haigla 14-3, A. Puškini 45-41, A. Puškini 51-60, Rahu 20-41, Rahu 20-120)

Linnamajandusamet kuulutab välja järgmiste asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamise kirjalikul avalikul enampakkumisel:

Haigla tänav 14 korter 3 (fotod)
Korteri ülevaatus 04.05.2021 12:00-12:30
Tubade arv 2
Üldpind 63,7 m²
Korrus 1/2
Alghind 15000 €
Tagatisraha 1500 €
Mõtteline osa 637/5308
A. Puškini tänav 45 korter 41 (fotod)
Korteri ülevaatus 04.05.2021 10:20-10:50
Tubade arv 1
Üldpind 32,4 m²
Korrus 2/5
Alghind 6600 €
Tagatisraha 660 €
Mõtteline osa 324/24004
A. Puškini tänav 51 korter 60 (fotod)
Korteri ülevaatus 04.05.2021 11:00-11:30
Tubade arv 1
Üldpind 21,3 m²
Korrus 5/5
Alghind 4600 €
Tagatisraha 460 €
Mõtteline osa 213/30663
Rahu tänav 20 korter 41 (fotod)
Korteri ülevaatus 04.05.2021 9:00-9:30
Tubade arv 1
Üldpind 21,7 m²
Korrus 1/5
Alghind 5000 €
Tagatisraha 500 €
Mõtteline osa 217/30798
Rahu tänav 20 korter 120 (fotod)
Korteri ülevaatus 04.05.2021 9:35-10:05
Tubade arv 1
Üldpind 21,2 m²
Korrus 5/5
Alghind 5000 €
Tagatisraha 500 €
Mõtteline osa 212/30798

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastav leping ning kellel ei ole keelatud osaleda enampakkumisel.

Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul kirjalikul enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast.

Avalik kirjaline enampakkumine toimub 17. mail 2021. aastal kell 10.00 aadressil: Peetri plats 3, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (III korrus, ruum 22, tuba 2).
Avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile pakkumine digitaalselt allkirjastatult e-posti teel aadressile: linnamajandus@narva.ee või saata kirjalikult posti teel aadressile: Peetri plats 3, 20308 Narva, kuni 14. maini 2021 (kaasa arvatud). Seoses COVID-19 leviku tõkestamise meetmetega pakkumise üleandmist isiklikult tuues ei toimu.
Postiga saatmise korral tuleb silmas pidada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on võõrandamise korraldajale edastanud enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks.

Pakkumine tuleb esitada iga müüdava eluruumi kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on arusaadavalt märgitud:
1) pakkumise esitanud isiku nimi, kontaktandmed, juriidilise isiku puhul ka äriregistrikood;
2) eluruumi aadress, mille suhtes pakkumine tehakse, ja kirjaliku avaliku enampakkumise kuupäev;
3) hoiatusmärge "Mitte avada enne 17.05.2021 enampakkumist!".

Pakkumises peab sisalduma:
1) kirjalik pakkumine, mis täidetakse võõrandamise korraldaja kinnitatud vormi kohaselt (osavõtuavalduse vorm);
2) osavõtutasu ja tagatisraha tasumist kinnitavad maksedokumendid;
3) osaleja isikut tõendava dokumendi koopia (esindamise korral esindusõigust tõendav volikiri ja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia).
Kirjaliku pakkumise allkirjastamisega kinnitab osaleja, et ta on tutvunud ja nõustub eluruumi võõrandamise tingimustega ja avaliku enampakkumise läbiviimise korraga. Pärast pakkumise esitamist ei saa pakkumist muuta ega tagasi võtta.

Pakkumised esitatakse täiseurodes. Pakkumise summa ei tohi olla väiksem alghinnast.

Enampakkumise osavõtutasu (50 eurot, sh km 20%) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti kohta tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole EE171010220258553221 AS SEB Pank, selgituseks märkida objekti aadress, mille eest summad makstakse.

Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Teistele enampakkumises osalejatele tagastab võõrandamise korraldaja makstud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist, välja arvatud enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejale. Enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejale tagastatakse tagatisraha 3 tööpäeva jooksul pärast notariaalselt tõestatud müügilepingu sõlmimist eluruumi ostjaga.

Avalikul enampakkumisel osalejale, kelle tegevuse tõttu enampakkumine nurjus ja jäeti enampakkumise tulemused kinnitamata, osavõtutasu ega tagatisraha ei tagastata.
Osalejale, kes esitab enampakkumisest osavõtu avalduse õigeaegselt, kuid ei ilmu suulisele avalikule enampakkumisele mõjuval põhjusel, tagastatakse osavõtutasu 10 tööpäeva jooksul arvates enampakkumiselt ilmumata jätmise mõjuvat põhjust tõendava dokumendi esitamise päevast.

Müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumise kulud kannab ostja.

Lisainfot enampakkumiste kohta saab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist (tel 5099155).

Lisatud 21.04.2021, 16:41
Muudetud 21.04.2021, 17:26

eelmine järgmine