Narva linn


Lasteaia Potsataja direktori konkurss

Narva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Narva Lasteaia Potsataja direktori vaba ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Potsataja asub Narva linnas, aadressil Tallinna mnt 50.

Narva Lasteaia Potsataja direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
- vastavus koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 26.08.2002. a määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 3);
- riigikeele oskus vähemalt C1-tasemel.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:
- kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
- essee eesti keeles asutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
- konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 21. maiks 2021. a Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale aadressil Peetri plats 1, 20308 Narva märgusõnaga „Potsataja“ või elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressil kultuur@narva.ee. Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnas.

Lisainfo:
tel 3599127, kultuur@narva.ee.

Lisatud 22.04.2021, 10:01
Muudetud 22.04.2021, 10:16

eelmine järgmine