Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 25. märtsil 2021 kell 16.00 Zoomi keskkonas.

Volikogu istungi otseülekannet on võimalik avalikult vaadata YouTube’s: https://youtu.be/sNMwcFDaPWw

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega - avalike ürituste keeluga ning ka haiguste leviku tõkestamiseks eeldatavasti kuulutatakse 25.03.2021 istung kinniseks.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 21.10.2010. a otsuse nr 140 „Narva Linnavolikogu 09.10.2003. a otsuse nr 128/22 „Narvas aadressil  Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse“ ning  Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üürilepingu nr 1/408-d muutmine“ muutmine (OE034).
2. Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva) (OE041).
3. Riigihanke „Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine“ avatud hankementluse korraldamiseks nõusoleku admine (OE037).
4. Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ (OE040).
5. Narva linna arengukava aastateks 2008-2024“ muutmine (ME002).
6. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas (ME003).
7. Narva Linnavolikogu 17.01.2018. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine (ME004).
8. Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määruse nr 5 „Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest“ muutmine (ME005).
9. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine (ME006).
10. Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine (OE038).
11. Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni koosseisu muutmine (OE039).
12. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme L. Olenina arupärimisele „Kesklinna Gümnaasiumi tulevikust“ (11.02.2021 nr 2-21/1430) vastab linnapea K. Raik (01.03.2021 nr 1.27/1430-2).
13. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme L. Olenina arupärimisele „Narvas noorsootöö süsteemi muutmisest“ (25.02.2021 nr 2-21/1890) vastab linnapea K. Raik (09.03.2021 nr 1.27/1890-2).

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

Lisatud 19.03.2021, 14:17
Muudetud 25.03.2021, 15:15

eelmine järgmine