Narva linn


Narva linna arengukava muutmise eelnõu

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet teatab, et Narva linna arengukava muutmise eelnõu on avalikustatud Narva linna veebilehel:
Narva linna arengukava muutmise eelnõu (eesti keeles)
Narva linna arengukava muutmise eelnõu (vene keeles)

Tegevuskava muutmiseeelnõus on erinevate värvidega märgitud:
Rohelised tegevuse andmed – tegevuskavasse lisatud uued tegevused.
Sinised tegevuse andmed – muudetud andmed (tavaliselt on kaasajastatud ajakava ja summad).
Mustad tegevuse andmed – muutmata andmed (juba oli tegevuskava eelmises redaktsioonis).

Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 18.07.2021. a.
Avaliku väljapanku vältel on kõigil õigus esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta.

Ettepanekud eelnõu täiendamiseks või parandamiseks palume saata aadressile:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Peetri plats 3-5, 20308 Narva
või e-postile: anton.volitok@narva.ee

Lisainfo e-posti teel või telefonil 3599049.

Lisatud 29.06.2021, 12:13
Muudetud 29.06.2021, 12:32

eelmine järgmine