Narva linn


Projekt "Kaheksa linna koos meie Euroopa ehitamiseks - 8C2C4EU"

Logod

Narva linn osales projekti "Kaheksa linna koos meie Euroopa ehitamiseks - 8C2C4EU" partnerite veebikohtumisel.

27. ja 28. mail 2021 korraldas Heraklioni omavalitsus (Kreeka) projekti "Kaheksa linna koos meie Euroopa ehitamiseks - 8C2C4EU" raames veebikonverentsi ja partnerite kohtumise.

Euroopa koostööprogrammi “Euroopa kodanikele” raames rakendatava projekti 8C2C4EU eesmärk on tugevdada dialoogi Euroopa Liidu tuleviku üle, eriti kõiki kodanikke huvitavatel teemadel.

Projektis osalejad on 8 linna erinevatest Euroopa riikidest: Gerace (Itaalia) - projekti juhtpartner, Heraklion (Kreeka), Teruel (Hispaania), Barcelos (Portugal), Kishtelek (Ungari), Skrad (Horvaatia), Victoria (Rumeenia) ja Narva (Eesti).

Foto: Narva linna arenduse ja ökonoomika amet

Konverentsi esimene päev oli pühendatud tööpuuduse teemale ja võimalustele, mida Euroopa Liit tööpuuduse kasvu vähendamiseks pakub, eriti praeguses kõiki riike mõjutanud Covid-19 pandeemia ajal.

Heraklioni linna aselinnapea hr George Sisamakis viitas oma avakõnes raskele olukorrale, millesse me kõik sattusime pandeemia COVID-19 tõttu ning millel on tõsised tagajärjed EL liikmesriikide majandusele.

Projekti partnerid tutvustasid töötuse olukorda oma riikides ja piirkondades. Eesti nimel võttis sõna Eesti Töötukassa Ida-Virumaa filiaali tööandjate konsultant Katrin Eero. K.Eero tutvustas oma kõnes värsket statistikat töötuse kohta, samuti võimalusi ja programme tööandjatele ja tööotsijatele Eestis.

Kohtumise teine päev oli pühendatud projekti töö küsimustele ja partnerite tutvustamisele. Narva linna esindasid abilinnapea Sergei Gorlatš ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saija.

Heraklioni linn, kui ürituse korraldaja, tutvustas Heraklioni linna säästva arengu programmi ning projekte, mis kinnitati ja viidi ellu Euroopa struktuurifondide abiga.

Kohtumise lõpus esitas pr Alessandra Tuzza Calabriast (Itaalia) Europe Directist projekti "Ready women", et anda puuetega naistele rohkem võimalusi, enda harimiseks ja arendamiseks. Seda projekti kaasrahastasid Erasmus + programm ja Euroopa Komisjon.

Järgmine kohtumine on projekti partneritel kavas korraldada selle aasta septembris Narvas, kui olukord Covid-19-ga lubab.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599140

Lisatud 04.06.2021, 15:05
Muudetud 04.06.2021, 15:27

eelmine järgmine