Narva linn


EAS avas uue tootearenduse toetuse vooru

Alates 7. juunist avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) taotlemiseks tootearenduse toetuse. Toetuse kogueelarve on 17 miljonit eurot ja toetuse suurus projekti kohta kuni pool miljonit eurot.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on COVID-19 kriisist väljumisel oluline toetada ja innustada ettevõtteid uute ja innovaatiliste toodete ja teenuste arendamisel. "COVIDi kriis on mõjutanud meie elu- ja töökorraldust, tarbimiskultuuri ja -eelistusi, mistõttu peavad ka ettevõtted vastavalt kohanema ja looma uudseid lahendusi. Selleks, et meie ettevõtted saaksid püsida maailmaturul konkurentsivõimelised ja luua uusi innovaatilisi tooteid või teenuseid, oleme avanud ka tootearenduse toetuse. Meie majanduse üks peamisi väljakutseid – toota nutikamalt kõrgema lisandväärtusega kaupu – sõltub just innovatsioonist," ütles Sutt.

Lisaraha tootearenduse toetamiseks tuleb Euroopa Liidu taasterahastu REACT-EU vahenditest ning  juunikuu jooksul avab EAS ka täiendava rakendusuuringute toetuse vooru.

EASi juhi Sigrid Harjo sõnul näitas väga aktiivne taotlemine eelmisel aastal, et pidev tootearendus on oluline konkurentsis püsimise eeldus. "Panustamine tootearendusse aitab ettevõtjatel väärtusahelas kõrgemale tõusta ning tõstab potentsiaali toodete eksportimiseks," ütles Harjo.

Toetuse suurus on 20 000 kuni 500 000 eurot ühe projekti kohta ja toetuse osakaal on sõltuvalt ettevõtte suurusest 25-45% projekti kogumaksumusest. Kui tootearendus on seotud Covid-19 või muudele viirusvastaste uuringutega, siis on toetuse osakaal 15% kõrgem.

Toetuse abil saab kompenseerida uue toote- või teenuse arendamisega seotud kulusid, näiteks arendustöötajate töötasu, tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste ning vajalike materjalide ja tarvikute kulud.

Toetust saavad taotleda ettevõtted, kelle kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Taotlemine avatati alates 7. juunist ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve lõppemiseni. Enne taotlemist tuleb läbida eelnõustamine, mille käigus EAS hindab projekti sobivust toetuse tingimustele. Eelnõustamiseks EAS ootab ettevõtjaid kontakti võtma oma kliendihalduriga või kirjutama aadressil info@eas.ee.

Rohkem infot toetuse tingimuste kohta:
Infokeskus, tel 6279700, info@eas.ee.
- https://www.eas.ee/teenus/sf-tootearenduse-toetus

Kriisi toetusmeetmed ettevõtjatele ja mittetulundusühendustele

Lisainfo:
Viktoria Kaju
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599083
viktoria.kaju@narva.ee

Lisatud 09.06.2021, 07:32
Muudetud 09.06.2021, 07:49

eelmine järgmine