Narva linn


Konkurss vaba ametikoha täitmiseks

Narva Linnakantselei avalik konkurss elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo peaspetsialisti ½ ametikoha täitmiseks.

Peaspetsialisti ametikoha eesmärgiks on perekonnaseisu- ja rahvastikuregistrialaste ülesannete täitmine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Põhiülesanded:
- sündide, surmade, abielude, abielulahutuste, isaduse omaksvõtu registreerimine;
- perekonnaseisuandmete ning perekonnaseisudokumentide muutmine ja parandamine;
- andmehõivekannete tegemine;
- korduvate perekonnaseisudokumentide väljastamine.

Sobival kandidaadil on:
- kõrgharidus või keskharidus vähemalt kolmeaastase eelneva töökogemusega ametikoha valdkonnas;
- eeldus sooritada perekonnaseisuametniku eksam siseministeeriumis;
- valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
- väga hea eesti keele ja vene keele oskus;
- rahvastikuregistri tarkvara tundmine, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus;
- hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
- kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
- õppimisvõime.

Kasuks tuleb:
- inglise keele oskus.

Omalt poolt pakume:
- toetavat ja sõbralikku meeskonda;
- enesetäienduse ja koolituse võimalusi;
- 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Töökoha andmed:
Töökoha asukoht: Ida-Virumaa, Narva linn.
Vabade töökohtade arv: 0,5.
Tööaeg: osaline tööaeg.
Töösuhte kestus: tähtajatu.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
- sooviavaldus;
- CV;
- haridust tõendavate dokumentide koopia;
- omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab avaliku teenistuse seaduse § 15 sätestatud nõuetele.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15.06.2021, saates need e-posti aadressil konkurss@narva.ee.

Lisainformatsioon:
tel 3321276 (Karin Martsepp, elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo peaspetsialist).

Lisatud 01.06.2021, 11:04
Muudetud 01.06.2021, 11:31

eelmine järgmine