Narva linn


Kultuuriministeeriumi teavitus

Teavitame, et Vabariigi Valitsus tegi 1. juuni kabinetinõupidamisel järgmised otsused:

♦ Alates 4. juunist on lubatud nii sise- kui ka välistingimustes võistlustel ja liikumisüritustel ka pealtvaatajad.
Osalejate arv võib välistingimustes olla kuni 250, sh pealtvaatajad. See kehtib kuni 13. juunini (kaasa arvatud). Alates 14. juunist võib välistingimustes osaleda kuni 1000 inimest, sh pealtvaatajad. Suuremaid üritusi (sisetingimustes kuni 3000 ja välistingimustes kuni 9000) on võimalik korraldada alates 14. juunist, kui järgitakse suurematele üritustele kehtestatud lisatingimusi. Täpsemalt lahti selgitatud lisatingimused edastame esimesel võimalusel koos uuendatud võistluste korraldamise juhendiga.

Foto: Joel Kirber

♦ Alates 4. juunist on sisetingimustest võistlemine lubatud kõigile soovijatele, täna kehtivad erisused kaovad ära.
- Sisetingimustes korraldatud võistluste puhul tuleb järgida kõiki täna kehtivaid usaldusmeetmeid, mis tagavad inimeste ohutuse. Sisetingimustes võib kuni 13. juunini (kaasa arvatud) osaleda koos pealtvaatajatega kuni 200 inimest. Alates 14. juunist võib sisetingimustes osaleda üritusel kuni 600 inimest, sh pealtvaatajad.
- Kellaajapiirang jääb kehtima: kuni 13. juunini (kaasa arvatud) ei tohi ürituse toimumise kohas viibida ajavahemikel 22.00-06.00. Alates 14. juunist on antud ajavahemik 00.00-06.00.

NB! Tegemist on Vabariigi Valitsuse kabinetiotsusega, mis kinnitatakse neljapäevasel valitsuse istungil, see tähendab võimalust, et lõplikus korralduses võib tulla detailides muudatusi, kuid põhimõttelised otsused peaksid olema sellised nagu eelnevalt kirjeldatud. Piirangud vaadatakse uuesti üle 8. juunil.

Jarko Koort
Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik
jarko.koort@kul.ee

Foto: Joel Kirber

Lisatud 02.06.2021, 08:36
Muudetud 02.06.2021, 09:01

eelmine järgmine