Narva linn


Eesti Metsloomaühingu palve aiapidajatele

Käes on kevad ja sellega seoses hakkavad inimesed ka aedades prahti põletama.

Eesti Metsloomaühing palub väga, et enne kui Sa selle tiku tõmbad veendu selles, et seal okste ja prahi sees ei ole ühtegi elusolendit magamas või näiteks linnupesa, kus sees juba munad. Selleks kõige parem viis on hunnik tõsta teise kohta, sest esialgsel vaatlemisel ei pruugi neid näha! Inimese läheduses metsloom ja ka osad linnuliigid peidavad ennast ja nii võivadki nad kahjuks märkamata jääda.

Foto: Virge Võsujalg, virge.vosujalg@metsloom.ee
Foto: Virge Võsujalg

Paneme südamele, et kui oma aias prahti põletad, peavad olema kindlasti täidetud ohutuseeskirjad! Tulekahju avastamisel teata sellest hädaabinumbril 112!

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt seadusega keelatud ja karistatav tegevus.


Eesti Metsloomaühing*
info@metsloom.ee
Infotelefon 56322200
Argipäeviti 8:00-20:00, nädalavahetustel 9:00-20:00
Infotelefon on suletud riigipühadel.

* Eesti metsloomade ühingu liikmeteks on eraisikud. Ühing toimib metsloomadega tegelevate hoiukodude võrgustiku katusorganisatsioonina, korraldab infovahetust, esindab liikmete ühishuvi, sõlmib lepinguid ja koordineerib koostööd teiste organisatsioonide ning ametiasutustega. Abivajavate või vigastatud metsloomade abistamisel tugineme teaduslikule teadmisele, veterinaaride ja valdkonna ekspertide arvamustele.
Korraldame ühingu liikmetele koolitusi ja seminare, peame loenguid ning korraldame koolitusi laste- ja hariduasutustele.
Algatame uuringuid meie tegevusele olulistel teemadel. Kogume andmeid metsloomade paiknemise, vigastuste põhjuste, haiguste, ravi jms kohta ning osaleme asjakohastes uurimisprogrammides.
Teeme koostööd teiste sarnase eesmärgiga rahvusvaheliste ühingutega.
Kogume loomade abistamiseks vahendeid ja kasutame neid sihtotstarbeliselt. Järgime oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Lisatud 29.03.2019, 11:19
Muudetud 29.03.2019, 11:47

eelmine järgmine