Narva linn


Narva linna siseste kergliiklusteede võrgustiku rajamisega seotud ehitustööd

Toetajate logod

20.05.2019-31.05.2019 jätkuvad kergliiklusteede ehitustööd järgnevates piirkondades:

Jõesuu tänav
Kivitööd
Aluse ehitus
Haljastus
Teekattemärgistus
Asfalteerimistööd, parandustööd

Sepa-Vestervalli-Hariduse tänav, Sadama tee
Kivitööd
Haljastus
Teekattemärgistus
Asfalteerimistööd, parandustööd

Tallinna maantee, Orase tänav
Kivitööd
Haljastus
Teekattemärgistus
Asfalteerimistööd, parandustööd

Rahu tänav (Äkkeküla)
Kivitööd
Aluse ehitus
Haljastus
Teekattemärgistus
Asfalteerimistööd, parandustööd

Joala, Kadastiku, 26.Juuli tänav
Kivitööd
Aluse ehitus
Haljastus
Teekattemärgistus
Asfalteerimistööd, parandustööd

Raja, Malmi, A. Puškini, Vaivara-Raudsilla, I. Grafovi tänavad, Kangelaste prospekt, Rahu põhjaosa, Kreenholmi tänav
Kivitööd
Rugodivi bussipeatuse kivisilluse ümberladumine
Aluse ehitus
Asfalteerimine
Haljastus
Plastikust teetõkete paigaldamine
Teekattemärgistus, sh parandustööd
Asfalteerimistööd, parandustööd

Täiendavalt teostatakse talviseks perioodiks liiklusohutuse tagamiseks ajutiselt paigaldatud aluse ümberehitust. Lisaks teostatakse parandustöid neis projektsetes kergliiklusteede lõikudes, mis said talvisel perioodil kahjustada.

Seoses ehitustöödega palume kõiki liiklejaid olla tähelepanelikud ning jälgida ajutisi liiklusmärke.
Ajutise liikluskorralduse eest vastutav isik: Vladislav Krõmski (YIT Infra Eesti AS), tel. 5126736.
Ehitustöid teostab RTS Infraehitus OÜ ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS.

Nimetatud töid teostatakse projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp“ raames, mida rahastatakse meetmest "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ja Narva linna eelarvest.

Aina Antson-Manjukevitš
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599082
aina.antson@narva.ee

Lisatud 20.05.2019, 18:13
Muudetud 20.05.2019, 18:31

eelmine järgmine