Narva linn


Bussijaama varikatuse ehitustööd jätkuvad

Toetajate logo

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 17. mail 2019. aastal lepingu ettevõtetega OÜ RTS Infraehitus ning AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg Narva linna bussijaama varikatuse ehitamiseks. Ehitustööde maksumuseks on 826 085,99 eurot. Järelevalvet hakkab teostama Taalri Varahaldus AS. Ehitustööd algavad 2019. aasta maikuu lõpus.

Ehitustööde raames on planeeritud Narva bussijaama varikatuse ja ooteperrooni ning jalgrattaparkla ehitamine, busside ja rongide väljumise infotabloo paigaldamine. Ehitustööd on plaanis lõpetada 2019. aasta novembris. Narva linna bussi-ja raudteejaama arenduse projekti raames on juba rekonstrueeritud Narva linna vaksalihoone ja territoorium (autode parkla, teed, kergliiklusala) ja paigaldatud täiendav valgustus.

Praegu on ettevalmistamisel nn ühise vaksalioperaatori leidmiseks konkurss. Kavandatakse, et valitud operaator korraldab bussi-ja raudteejaama tööd.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös AS-iga Eesti Raudtee viib ellu ühist projekti Narva linna bussi-ja raudteejaama arendamiseks. Projekti eesmärgiks on Narva bussi- ja raudteejaama ühistransporditerminaali arendamine, mis vastaks kaasaegsetele Euroopa nõuetele ja tõstaks ühistransporditeenuse kvaliteeti ning muudaks bussi- ja rongiooteaja mugavamaks. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet on projekti juhtivpartner ja AS Eesti Raudtee on raudteejaama hoone rekonstrueerimise eest vastutav partner. Linn vastutab jaamaga külgneva territooriumi eest.

Narva linn koos AS-iga Eesti Raudtee sai projekti realiseerimiseks toetust meetmest "Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine" (tegevus "Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes") summas 1 615 370, 00 eurot. Projekti kogumaksumus on 2 668 352,38 eurot. Projekt kavandatakse lõpetada 2019. aasta lõpuks.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Natalia Orava,e-post natalia.orava@narva.ee.

Lisatud 29.05.2019, 17:41
Muudetud 29.05.2019, 17:58

eelmine järgmine