Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juuni 2019 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr  17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“  muutmine. (OE044)
2. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine. (OE045)
3. Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine. (ME018) Kultuuristrateegia
4. Narva Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine. (OE047)
5. Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine. (ME019)
6. Narva linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine. (OE043) Aruanne
7. Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 „Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine. (OE050)
8. Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks. (OE081)
9. Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsuse nr 1 „Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine“ alapunkti 3.1. muutmine ning uue detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ala piiride kinnitamine. (OE046)
10. Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine. (OE049)
11. Arupärimisele vastamine: fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Projekt „Teenuskohtade kohandamine dementsusega inimestele“ (31.05.2019 nr 2-21/6036) vastab linnavalitsuse liige J. Vassiljeva (13.06.2019 nr 2-21/6036-2).


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 14.06.2019, 13:41
Muudetud 14.06.2019, 14:21

eelmine järgmine