Narva linn


Eesti saab juurde 52 õpetajat

Tänavu kahekümnendat tegevusaastat tähistava Tartu Ülikooli Narva kolledži lõpuaktusel saab Tartu Ülikooli diplomi kokku 85 üliõpilast, kellest 4 lõpetab oma õpingud cum laude. Suurem osa käesoleva aasta lõpetajatest asub tööle õpetajana.

Kahekümne tegevusaasta jooksul on  Tartu Ülikooli diplomi saanud rohkem kui 1600 Narva kolledži vilistlast.  Lõviosa neist, kokku 1340 lõpetajat, on asunud tööle pedagoogina.
Narva kolledži direktori Marek Sammuli sõnul on Narva kolledž oma olemasolu suutnud igati tõestada nii Eesti kõrgharidusmaastikul, Ida-Virumaal kui ka Narva linnas. Seda väidet toetab viimaste aastate suur lõpetajate arv, samuti Ida-Virumaa noorte suur huvi kõrghariduse omandamise vastu ning järjest kasvav eesti keelt kõnelev kogukond Narvas. Seoses Eestis valitseva pideva õpetajate puudusega saame olla uhked, et meie lõpetanutest 52 tulevast õpetajat on täiesti arvestatav panus Eesti noorte õpetajate hulgas.

Viimased aastad  on näidanud, et Narva kolledžis õpetatavad erialad on populaarsed ja konkurentsivõimelised ka piiri taga. Kolm aastat tagasi alustas Narva kolledž esimesena Eestis üliõpilaste vastuvõttu eestikeelsetele erialadele Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest ja teistest ida poole jäävatest riikidest. Kolledži õppedirektori Mai-Liis Palginõmme sõnul on edukalt kukutatud müüt, et aastaga ei ole võimalik eesti keelt selgeks saada. Praegu õpib Narva kolledži seitsmel õppekaval ligikaudu 530 üliõpilast, sh 43 välisüliõpilast.

1999. aastal loodud Tartu Ülikooli Narva kolledž on suurepärane näide Tartu Ülikooli laiemast regionaalpoliitikast, mida ülikool teostab läbi oma regionaalsete kolledžite. Kolledžite roll piirkondades on alati olnud suurem kui ainult akadeemilise kõrghariduse pakkumine.


Täiendav informatsioon:
Mai-Liis Palginõmm
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppedirektor
mai-liis.palginõmm@ut.ee, 7401903

Lisatud 21.06.2019, 11:31
Muudetud 21.06.2019, 11:45

eelmine järgmine