Narva linn


Narva Soldino Gümnaasiumi direktori konkurss

Narva Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Narva Soldino Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks

Narva Soldino Gümnaasium asub Narva linnas aadressil Tallinna maantee 40.

Narva Soldino Gümnaasiumi direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
- riigikeele oskus vähemalt C1-tasemel.

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:
- kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
- essee eesti keeles õppeasutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
- konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Dokumendid palume esitada 12. augustiks 2019. a Narva Linnavalitsusele aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva linn märgusõnaga "Soldino gümnaasium" või elektrooniliselt allkirjastatuna e-posti aadressil narvalv@narva.ee. Dokumentide originaalidest saab ametlikult kinnitatud ärakirju vormistada Narva Linnakantseleis.

Lisainfo:
tel. 3599127, kultuur@narva.ee.

Lisatud 16.07.2019, 15:39
Muudetud 16.07.2019, 16:04

eelmine järgmine