Narva linn


Enampakkumised riigivara võõrandamiseks Narva linnas

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".


04.09.2019 kell 11:00 toimuval avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis järgnev kinnisasi, mis asub Narva linnas:
Ida-Viru maakond, Narva linn, Vestervalli tn 13a, (51101:002:0117).

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 04.09.2019 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4, Tartu 51003.

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 6650781, 6750101, 6650679 ja 6750172.
Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Rohkem infot 4. septembril 2019. aastal toimuva kirjaliku enampakkumise kohta on Maa-ameti kodulehel.


27.08.2019 kell 11:00 toimuval avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis järgnevad kinnisasjad, mis asuvad Narva linnas:
Ida-Viru maakond, Narva linn, 1. Paemurru tn 9, (51105:001:0147);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Pikse tn 7, (51101:001:0178);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Õlelille tn 33, (51107:006:0148);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Rakvere tn 28, (51101:004:0142).

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 27.08.2019 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4, Tartu 51003.

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 6650781, 6750101, 6650679 ja 6750172.
Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Rohkem infot 27. augustil 2019. aastal toimuva kirjaliku enampakkumise kohta on Maa-ameti kodulehel.


Maa-amet

Lisatud 19.08.2019, 16:03
Muudetud 19.08.2019, 16:52

eelmine järgmine