Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. augustil 2019 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.

Päevakord:
1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (OE059);
2. Narva Linnavalitsuse Rahandusameti põhimäärus (ME012);
3. Narva Linnakantselei põhimäärus (ME013);
4. Narva Linnaarhiivi põhimäärus (ME014);
5. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus (ME015);
6. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus (ME016);
7. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus (ME011);
8. Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks (OE052);
9. Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise taotluse kohta (OE055);
10. Seisukoha andmine Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta (OE056);
11. Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määruse nr 9 "Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas" muutmine (ME017).


Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisatud 23.08.2019, 14:39
Muudetud 23.08.2019, 16:00

eelmine järgmine