Narva linn


Avati kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor

Alates 30. augustist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.

Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused tuleb esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee, hiljemalt 1. oktoober 2019 kell 16.30.

KOP 2019 sügisvooru materjalid:
Kohaliku omaalgatuse programmi määrus
Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri
Kohaliku omaalgatuse programmi määrus vene keeles
Hindamismetoodika
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsus hindamiskomisjoni moodustamise kohta
• Taotlusvormid M1 ja M2.
• Eelarve vormid M1 ja M2.
• Aruandevormid: M1 sisuaruanne, M1 kuluaruanne, M2 sisuaruanne, M2 kuluaruanne.
• Abimaterjalid taotlusvormide täitmiseks: M1 ja M2.


Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevadele:

16. september
Kell 16.00 Jõhvi IVOL büroo saal (Keskväljak 1 Jõhvi)
Infopäev toimub eesti keeles

17. september
16.00 Tartu Ülikooli Narva kolledž (Raekoja plats 2)
Infopäev toimub vene keeles

Taotluse koostamise abimaterjalid:
Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend: eesti keeles ja vene keeles.

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustajad:
Marju Uustalu, e-post marju.uustalu@ivek.ee, tel 5294111 (Jõhvis)
Tatjana Zamorskaja, e-post tatjana.zamorskaja@ivek.ee, tel 53006902 (Narvas)

Alates 2018. aastast on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) rakendusasutus Ida-Viru maakonnas. Kõik KOP taotlused ja aruanded tuleb esitada IVOL e-posti aadressile kop@ivol.ee.

Lisainfo:
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Lisatud 03.09.2019, 16:44
Muudetud 03.09.2019, 17:36

eelmine järgmine