Narva linn


Justiitsministeerium kutsub üles esitama kodanikujulguse aumärgi kandidaate

Justiitsministeerium kuulutas taas välja konkursi kodanikujulguse aumärgi väljaandmiseks inimestele, kes on aidanud ära hoida kuriteo või aidanud kuriteo ohvrit. Kandidaate saab esitada 11. oktoobrini 2019. aastal.

Aumärgi kandidaadiks võib esitada inimesi, kes on aidanud kuritegu ära hoida või takistanud selle toimepanemist, aidanud kurjategija kinni pidada, abistanud kuriteo ohvrit või andnud muu olulise panuse inimeste turvatunde tõstmisel. "Kodanikuaktiivsus on tänase Eesti suund, üleskutsega tunnustada julgeid kodanikke ärgitame kõiki tähelepanu omistama kuritegude toimepanemisele ja abi vajavate inimeste toetamisele. Igaüks saab luua muutust ja seda ka turvalisuse tagamisel," ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Kodanikujulguse aumärk/ Justiitsministeerium
Foto: justiitsministeerium

Mullu andis justiitsminister julgetele kodanikele välja 27 aumärki, nende hulgas kolmele lapsele. Eelmisel aastal aumärgi saanute lugusid on võimalik vaadata kriminaalpoliitika veebilehelt.

Sel aastal ootab justiitsministeerium ettepanekuid kandidaatide kohta nimetusega "Kodanikujulguse aumärk" hiljemalt 11. oktoobriks 2019 aadressil: Justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn või e-posti aadressile kart.repponen@just.ee.

Aumärgid antakse justiitsministeeriumis pidulikult üle detsembri alguses. Aumärkide saajad valib nominentide seast välja süüteoennetuse nõukogu.

Kodanikujulguse aumärke annab justiitsminister välja alates 2004. aastast.


Justiitsministeerium

Lisatud 04.09.2019, 16:33
Muudetud 04.09.2019, 17:07

eelmine järgmine