Narva linn


AS Narva Vesi liitus Eesti Vee-ettevõtete Liiduga

Aktsiaseltsi Narva Vesi juhatuse liige Renata Metsis esitas 29. oktoobril 2019. aastal Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) juhatusele avalduse liidu liikmeks astumise kohta. Ühehäälselt ja üksmeelselt võeti aktsiaselts Narva Vesi vastu Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmeks.

Narva Vesi AS teenindab 227 juriidilist isikut, 427 korteriühistut, 663 majavaldust Narva linnas ning 91 juriidilist isikut, 59 korteriühistut, 547 majavaldust Narva-Jõesuus. Suuremate klientide hulgas on Narva Gate OÜ, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, Nakro AS, Fortaco Estonia OÜ.

"Narva Vesi AS-i tänastel töötajatel on suured kogemused ettevõtete ja elanike joogiveega varustamisest ja reovee puhastamisest, mis on kasulik infoallikas paljudele teistele vee-ettevõtetele," sõnas EVEL-i tegevjuht Pille Aarma. Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmed teenindavad nüüd enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijatest.

EVEL-i liikmete vahel toimub pidev infovahetus nii igapäevaste tehnoloogiliste probleemide lahendamise kui ka tulevikku vaatavate arengusuundade osas. Korraldatakse ühiskoolitusi, -õppereise ja -hankeid. Liit koondab ja esindab oma liikmete arvamusi ning ettepanekuid ministeeriumide poolt ettevalmistatud õigusaktidele. Suurimaks väärtuseks on avatus, ühendatud pädevus, usaldusväärsus ja ühistegevus.

Aktsiaseltsi Narva Vesi juhatuse liige Renata Metsis sõnas: "Loodame, et Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmeks olemine võimaldab meie spetsialistidel saada uusi teadmisi ja teha koostööd. Soovime aktiivselt osaleda õigusaktide aruteludes, ühistegevustes ja  ühishangetes."

Täiendav informatsioon:
Irina Vahtra
Eesti Vee-ettevõtete Liidu kommunikatsioonijuht
tel. 56483211
e-post: irina.vahtra@evel.ee
www.evel.ee

Lisatud 29.10.2019, 15:33
Muudetud 29.10.2019, 16:04

eelmine järgmine