Narva linn


Konkurss arhiivi korrastamise teenuse osutaja leidmiseks

Narva Linna Sotsiaalabiamet kuulutab välja konkursi arhiivi korrastamise teenuse osutaja leidmiseks.

1. Üldandmed
Konkursi korraldaja: Narva Linna Sotsiaalabiamet, registrikood 75009148, asukoht Linda tänav 4, Narva linn 20309, telefon 3569600, e-post sotsiaalabiamet@narva.ee.

2. Konkursi ese
Narva Linna Sotsiaalabiameti alatise ja pikaajalise säilitusväärtusega dokumentide aastatest 1994–2010 korrastamine ning säilitamisele mittekuuluvate dokumentide hävitamiseks eraldamine:
1. alatise säilitusväärtusega dokumentide korrastamine aastatest 1994 kuni 2010 ning linnaarhiivi üleandmine;
2. pikaajalise säilitusväärtusega dokumentide korrastamine aastatest 1994 kuni 2010 ning linnaarhiivi üleandmine;
3. säilitamiseks mittekuuluvate dokumentide hävitamiseks eraldamine (hävitamisakti koostamine, hindamisotsuse taotlemine, utiliseerimise korraldamine);
4. korrastamiseks ning hävitamiseks eraldamiseks on umbes 1900 toimikut;
5. korrastamise materjalid (kaustad, karbid, paber jne) peavad olema hinnas;
6. tööde teostamise tähtaeg: 3 kuud.

3. Nõuded pakkujale
3.1 Pakkuja peab olema äriregistris või asukohamaa vastavas registris registreeritud. Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumisele asukohariigi registri tõendi, mis kinnitab registreeritust oma asukohamaajärgses äriregistris. Eestis asuva äriühingu registreeritust kontrollib konkursi korraldaja iseseisvalt (pakkuja ei pea tõendit esitama).
3.2 Pakkujal puuduvad pakkumiste esitamise tähtpäeval riiklikud maksuvõlad. Konkursi korraldaja kontrollib iseseisvalt riiklike maksuvõlgade puudumist avalikust andmekogust.

4. Hinnapakkumise vormistamine
4.1 Hinnapakkumises peavad sisaldama järgmised andmed:
4.1.1 Pakkuja üld- ja kontaktandmed.
4.1.2 Teenuse kogumaksumus (eurodes).

5. Hindamiskriteerium
Hinnapakkumiste ainsaks hindamiskriteeriumiks on hinnapakkumise maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

6. Konkursi muud tingimused
6.1 Konkursi korraldaja võib konkursist loobuda või konkursi teatavaks tehtud tingimusi muuta. Konkursist loobumine või tingimuste muutmine tehakse teatavaks samal viisil kui konkurss või selle tingimused.
6.2 Konkursi korraldaja võib tagasi lükata kõik pakkumised.
6.3 Esitatud pakkumiste läbivaatamine ja otsustamine toimub hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist.

Ootame Teie hinnapakkumisi hiljemalt 07.11.2019 kell 12:00 e-posti aadressile sotsiaalabiamet@narva.ee.


Lisainfo:
sotsiaalabiamet@narva.ee

Lisatud 30.10.2019, 12:38
Muudetud 30.10.2019, 14:37

eelmine järgmine