Narva linn


Avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu

Vabariigi Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse, mille järgi avalikke üritusi Eestis mais ja juunis ei toimu.

Samuti kinnitati kabinetinõupidamisel otsus, et kuni 31. augustini ei toimu Eestis ka suurüritusi.

Kuna tänaste andmete põhjal pole võimalik öelda, kas juulis ja augustis saavad toimuda piiratud külastajate arvuga üritused, siis selle kohta seisukohta ei kujundatud. Otsuse avalike ürituste toimumise võimalikkuse ja tingimuste kohta võtavad valitsuse liikmed vastu mai kuu jooksul.

Valitsuse seisukohad on kooskõlas teadusnõukoja soovitustega.


Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press@riik.ee

27.04.2020: Valitsus kiitis heaks toetusfondi lisavahendite jaotuse muudatused
27.04.2020: Valitsus kiitis heaks COVID-19 kriisi väljumisstrateegia
27.04.2020: Valitsus kiitis heaks COVID-19 majanduskriisi leevendamise määrused

Lisatud 27.04.2020, 19:21
Muudetud 27.04.2020, 22:41

eelmine järgmine