Narva linn


Narva linnas asuvate riigimaade müügi enampakkumised

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

♦ 20.05.2020 10:00 lõppeval elektroonilisel enampakkumisel on müügis alljärgnevad Narva linnas asuvad kinnisasjad, lisainfo vaatamiseks klõpsa maaüksuse nimetusel:
Ida-Viru maakond, Narva linn, Ööbiku tn 17, (51107:019:0007);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Lavretsovi tn 9a, (51101:002:0118);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Rahu tn 1b, (51106:001:0267);
Ida-Viru maakond, Narva linn, Rahu tn 1c, (51106:001:0266).

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 20.05.2020 kella 10:00-ni.

Lisainfo.

21.05.2020 10:00 lõppeval elektroonilisel enampakkumisel on müügis alljärgnev Narva linnas asuv kinnisasi, lisainfo vaatamiseks klõpsa maaüksuse nimetusel:
Ida-Viru maakond, Narva linn, Puhangu tn 4, (51101:001:1232).

Pakkumisi saab esitada ainult elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ alates teate avaldamisest kuni 21.05.2020 kella 10:00-ni.

Lisainfo.


Maa-amet

Lisatud 11.05.2020, 17:28
Muudetud 11.05.2020, 18:22

eelmine järgmine