Narva linn


Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet vajab planeeringute spetsialisti

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (ALPA) arhitektuuri- ja planeerimise osakond otsib oma kollektiivi planeeringute spetsialisti.

Ametikoha põhieesmärk on planeeringute menetlemine; sellega seonduvate dokumentide, eelnõude ja kirjade koostamine; planeeringute seire ja ülevaatamise korraldamine; planeeringute dokumentide ja andmete süstematiseerimine ning teabe avalikustamisega seotud tegevused. Lisaks eeldame, et spetsialist peab planeeringute elektroonilist andmebaasi ja osaleb GIS (geograafiline infosüsteem) lahenduste kavandamises ja elluviimises.

Nõudmised kandidaadile:
• erialane Eestis tunnustatud akadeemiline kõrgharidus (geograafia, arhitektuur, planeerimine, maastikuarhitektuur)
• vähemalt kahe aastane erialase töö kogemus
• eesti keele oskus C1-tasemel
• vene keele oskus vähemalt suhtlustasemel
• inglise keele oskus suhtlustasemel
• vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele
• juhtimisoskus, koostöövõimekus ja hea suhtlemisoskus
• suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid
• kogemus planeerimise valdkonnas kasutatavates programmides (AutoCAD, GIS jt)
• Teadmisi Eesti planeerimise valdkonnas kasutatavatest parimatest praktikatest

Kasuks tuleb:
• erialane kutsetunnistuse omamine
• töökogemus avalikus teenistuses

Omalt poolt pakume:
• pinget pakkuvat tööd suure arengupotentsiaaliga linnas
• võimalust Eesti oludes ainulaadseks väljakutseks
• eneseteostuse ja täiendamise võimalust
• konkurentsivõimelist palka
• tunnet, et see, mida teed, on oluline ja omab otsest mõju linna arengule

Kandideerimiseks esitada:
• elulookirjeldus (CV) koos kinnitusega avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusse astumiseks nõuetele vastamisest
• haridust tõendava dokumendi koopia
• lühike motivatsioonikiri (maks. 1 lk)

CV ja lisad märkega "PLANEERIJA" palume saata hiljemalt 20. novembriks 2020 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile aadressil Peetri plats 5, 20308 Narva või e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee.

Lisatud 26.10.2020, 14:42
Muudetud 26.10.2020, 15:00

eelmine järgmine