Narva linn


Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Raudsilla tn 1)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Raudsilla tn 1 planeeritavate 5 korterelamu hoone ja 5 abihoone püstitamine Narva Linnavolikogu 26.06.2020. a otsusega nr 31 kehtestatud Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu alusel" projekteerimistingimuste eelnõu.

Detailplaneeringuga määratakse 2 hoonestusala kuni 6-korruselise ja kuni 2-korruselise hoone ehitamiseks. Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama.
Kavandatakse hoonestusalade piiride täpsustamist: kuni 6-korruselist hoonestusala suurandatakse kuni 10%, aga 2 korruselist hoonestusala vähendatakse kuni 10%. Hooned sobituvad mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda. Hoonete püstitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine: ei täpsustata detailplaneeringuga määratud hoone lubatud ehitisealust pinda ega kõrgust, vaid täpsustatakse hoonestusalade asukohti, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Detailplaneeringu lahenduses esitatud kolmnurksete korterelamute kujud on lahendatud nelinurksetena, mis võimaldab igapäevaseks elukeskkonnaks paremaid korterite lahendusi, samuti paremat hoonete vahelist ala.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited 14 päeva jooksul kuulutuse avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 19. aprillini 2021. a.

Projekteerimistingimuste eelnõu tervikteksti, detailplaneeringu põhijoonise ja eskiisiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel www.narva.ee või Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.

Lisatud 31.03.2021, 15:54
Muudetud 31.03.2021, 16:17

eelmine järgmine