Narva linn


Projekt "Jõepromenaadid III"

Logo

Narva AOA

24. märtsil 2021 toimus projekti "Jõepromenaadid III" raames ümarlaud, millel osalesid ettevõtjad, huvitatud organisatsioonid ning Narva ja Ivangorodi linnavalitsuste esindajad.

24.03.2021 toimus järjekordne ümarlaud Narva ja Ivangorodi promenaadide territooriumil võimaliku äri arendamise teemal. Üritus oli korraldatud arutamaks konkreetseid ideid promenaadide territooriumitel äritegevuse ja kultuurisündmuste korraldamiseks ning pakutud ideede elluviimise võimalusi huvitatud organisatsioonide koostöös, sh promenaadide alade arendamiseks.

Videokonverentsi teel toimuval ümarlaual osales 60 äri, linna- ja regionaalomavalitsuste ning huvitatud organisatsioonide esindajat.

Narva AOA

See oli juba neljas projekti „Jõepromenaadid III“ raames korraldatud ümarlaud. Esimesel, 11. oktoobril 2019 toimunud ümarlaual tõstatasid ettevõtjad ja huvitatud organisatsioonid promenaadidel ja kaldapealsetel aladel äri arendamise probleeme. Teine ümarlaud toimus 7. oktoobril 2020, mille tulemusena määratleti promenaadide alade arendamise võimalused ja erinevad temaatilised suundumused. Ühest pakutud suundumustest saigi 10. detsembril 2020 toimunud kolmanda ümarlaua võtmeteema – gastronoomiaturism.

24. märtsil 2021 toimunud ümarlaua käigus esitleti Narva jõepromenaadil osutatavad teenused, nt tuntud Narva giidi Aleksandr Openko temaatilised ekskursioonid ja Joaoru puhkeala rannahoones asuva SA Narva Linna Arenduse spordiinventari rent.

Festivali „Kuldne mask“ korraldaja Eestis Svetlana Jantšek samuti esitles Narva ja Ivangorodi ühisürituste korraldamise ideid. Aktiivse arutamise käigus pakuti arvukalt ideid, mille teostamine elavdaks märgataval määral Narva ja Ivangorodi promenaadide alasid. Kõige atraktiivsemateks ja arutletavateks teemadeks olid valgusfestivali korraldamine kahel promenaadil, ujuvvahendite rendi loomine Narva jõel, mõlema kaldapealse valgustamine ja kogu promenaadide pikkusel ajaloolise infoga temaatiliste stendide paigutamine.

Aktiivselt arutati ühiste kultuuri- ja spordiürituste korraldamise ideid, nt sportlikku orienteerumist „Jooksev linn“, moeetendusi, avatud maleturniire, erinevaid installatsioone, samaaegset Eesti ja Venemaa sümfooniaorkestrite kontserti kahel jõekaldal. Ivangorodi aselinnapea Aleksei Sõrovskij tutvustas Vene Hansapäevade läbiviimist Ivanogorodis 2022 aastal, mille raames plaanitakse kasutada uut linnaruumi – promenaadi, mis peab selleks ajaks valmis olema.

Vene eksperdi Fjodor Stepanovi esitlus teemal „Munitsipaliteet kui regiooni kasvu punkt“ andis ümarlauale ainulaadse vürtsi. Oma esitluses mainis ekspert Volokolamski kui turismimagneti arendamist. Ta kirjeldas olemasolevaid probleeme ja arendamise etappe: avaliku ruumi rekonstrueerimist ja heakorrastust, linna meister-plaani, turismi arendust, tööd investoritega, ürituste- ja gastronoomiaturismi.

Koosoleku kokkuvõttena tõdes Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekti koordinaator Riina Vaap: „Vaatamata omavalitsuste esindajate ülekaalule, oli ideid üllatavalt palju ja ma loodan väga, et ettevõtjad samuti saavad jutustada oma projektidest. See oli juba teine ümarlaud, millel ma osalesin ja on näha, kuivõrd te arenete. Te teete väga toredaid asju! Kommunikatsioon uues formaadis nõuab ettevõtjatelt lisapingutust ja seega on lihtsam kutsuda neid omavalitsusse kui koosolekule Zoomis. Loodan, et ületame selle takistuse ning järgmisel kultuurile ja loomeettevõtetele pühendatud ümarlaual osaleb rohkem ettevõtjaid. Mulle meeldis väga korraldatud üritus. Tänan ja loodan, et järgmine ümarlaud saab veelgi edukamaks."

Projekti eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine, muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020. Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering on 539 322,56 eurot ning programmi toetus 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab kolm aastat (juuli 2019 - juuni 2022). Täiendav info projektist on leitav lingil: http://www.forttour.net/1-promenades_rus.html.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on
www.estoniarussia.eu.

Olga Smirnova
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599275
olga.smirnova@narva.ee

Lisatud 01.04.2021, 09:36
Muudetud 01.04.2021, 14:57

eelmine järgmine