Narva linn


Projekt "Jõepromenaadid III"

Toetajad

3. juunil 2021 toimus projekti "Jõepromenaadid III" raames Narva ja Ivangorodi ettevõtjate, huvitatud organisatsioonide ning omavalitsuste esindajate osavõtul lõppümarlaud.

Foto: Narva arenduse ja ökonoomika amet

Üritusel osales kokku umbes 60 inimest peamiselt videokonverentsi teel, kuid Eesti poolelt osa osavõtjatest osalesid stuudiost, kust edastati videopilt teistele osalejatele.

Foto: Narva arenduse ja ökonoomika amet

Lõppümarlaud oli pühendatud ettevõtjate, turistide ja elanike meelitamiseks Narva ja Ivangorodi promenaadidele projekti raames väljatöötatud tegevuskava esitlemisele ja arutamisele.

Ümarlaual osalejaid tervitasid Narva linnapea Katri Raik ja Ivangorodi administratsiooni juht Aleksander Sosnin, samuti Eesti Rahandusministeeriumi territoriaalse koostöö talituse juhataja Margarita Golovko. Proua Golovko märkis, et Narva ja Ivangorod on mitme aasta jooksul teinud suurt ühist tööd, kuid oluline on mitte peatuda saavutatul ning tegutseda uuel programmiperioodil julgemalt, et jõuda kõrgemale tasemele ja saavutada edu innovatsioonide arendamise, digitaliseerimise, ökoloogia ja turismi valdkondades.

Ümarlaua esitlusosas räägiti uutest turismiteenustest Narva promenaadil - regulaarsest laevaliinist Narvast Narva-Jõesuuni, Narva muuseumi uutest teenustest ja samuti edasistest kaldapealsete alade arendamise plaanidest Narva ja Ivangorodi administratsioonide poolt.

Projekti "Jõepromenaadid III" raames korraldati 5 ümarlauda, kus osalejad aktiivselt arutasid, millised tegevused võiksid Narva ja Ivangorodi kaldapealseid alasid elavdada. Kõik ettepanekud registreeriti ja on said promenaadide arendamise tegevuskava aluseks. Tegevuskava peegeldab nii taristuprojekte kui ka nn pehmeid projekte. Taristuprojektide hulgas on määratud promenaadide ehitamise jätkamine, promenaadide territooriumil täiendava infrastruktuuri loomine, näiteks infotahvlite paigaldamine ja kämpingu tingimuste loomine, samuti promenaadide ligipääsetavuse parandamine ja teise linnaruumiga ühenduse loomine. Pehmete projektide hulgas - nii iseseisvate kui ka ühiste regulaarsete kultuuri- ja spordiürituste programmi loomine ja elluviimine, promenaadidel kaubanduse ja mitmesuguste teenuste arendamine. Pärast Narva ja Ivangorodi promenaadide alade arendamise tegevuskava tutvustamist jagati osalejad rühmadesse teemade kaupa (investeeringuprojektid, kultuuri- ja spordiüritused, turismiteenused), arutamaks tegevusi ja esitamaks uusi ettepanekuid. Rühmades toimunud aktiivsete arutelude tulemusena täpsustati ja järjestati olemasolevad tegevused ning pakuti välja ka uued ideed, mis lisatakse ka tegevuskavva.

Ürituse kokkuvõtteks märkis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi infojuht Sergei Balanev, et see ümarlaud, nagu ka eelmised, korraldati heal tasemel huvitatud rühmade aktiivsel kaasamisel. „Nägin sellel koosolekul, et tänu nendele ümarlaudadele moodustati selged algatusrühmad, mis saavad esitada tulevikus hästi põhjendatud ja ettevalmistatud projekte. Hetkel on väljatöötamisel uus Eesti–Vene piiriülese programm. Täna avaldatud ideed on heaks aluseks programmi suundade ja prioriteetide valimiseks, mis võimaldavad uuel programmiperioodil rahalist toetust saada," ütles Balanev.

Narva ja Ivangorodi promenaadide arendamise programm valmib lõplikult ja avalikustatakse 2021. aasta lõpuks.

Projekti "Jõepromenaadid III" peamiseks eesmärgiks on Narva ja Ivangorodi ajalooliste kaldapealsete promenaadide väljaehitamine ja heakorrastamine muutes piirilinnade jõeäärseid alasid atraktiivseks linnaruumiks, mis tõstavad Narva ja Ivangorodi linna elu-, puhke- ja külastuskeskkonna kvaliteeti ja konkurentsivõimet.
Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti kogumaksumus on 5 290 443,31 eurot, nendest partnerite omafinantseering - 539 322,56 eurot ning programmi toetus - 4 751 120,75 eurot. Projekt kestab 3 aastat (juuli 2019 – juuni 2022).
Lisainfo: http://www.forttour.net/1-promenades_est.html.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisainfo:
Olga Smirnova
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
tel 3599275
olga.smirnova@narva.ee

Lisatud 09.06.2021, 08:08
Muudetud 09.06.2021, 08:41

eelmine järgmine