Narva linn


Kutse Narva Linnavolikogu istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 17. juunil 2021 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.
Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega COVID-19 leviku tõkestamisel kuulutatakse eeldatavasti istung kinniseks
Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata Volis.ee infosüsteemis.
Päevakord:
1. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine (ME012).
2. Narva Linnavolikogu 10.08.2017. a määruse nr 11 „Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord“ muutmine (ME015).
3. Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine (ME013).
4. Narva linna 2020.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (OE061). Majandusaasta aruanne. Vandeaudiitori aruanne.
5. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele (OE060).
6. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE067).
7. Linnavara (aadressil Narva, Viru tn 4 mänguväljaku elemendid) tasuta võõrandamine SA-le Narva Linna Arendus (OE059).
8. Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus) (OE062).
9. Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks (OE064).
10. Linnavara (laoriiulid) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum (OE063).
11. Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 21 „Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ muutmine (ME014).
12. Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis (OE066).
13. Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine (OE065).
14. Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine (OE068).
15. Narva Linna Valimiskomisjoni liikmete nimetamine (OE069).
16. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme L. Olenina arupärimisele „Pargi EV100 hooldamisest“ (28.05.2021 nr 2-21/5043) vastab linnapea K. Raik (08.06.2021 nr 1.27/5043-2).
17. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „AS Transervis-N finantseerimisest“ (28.05.2021 nr 2-21/5045) vastab linnapea K. Raik (11.06.2021 nr 1.27/5045-2).
18. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Linnapea lähetustest“ (28.05.2021 nr 2-21/5050) vastab linnapea K. Raik (11.06.2021 nr 1.27/5050-2).
19. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Munitsipaalasutuste nõukogu moodustamisest“ (28.05.2021 nr 2-21/5052) vastab linnapea K. Raik (09.06.2021 nr 1.27/5052-2).
20. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikmete arupärimisele „Narva linna raamatupidamistarkvara“ (28.05.2021 nr 2-21/5053) vastab linnavalitsuse liige J. Golubeva (11.06.2021 nr 1.27/5053-2).
21. Arupärimisele vastamine: linnavolikogu liikme J. Pahhomova arupärimisele „Avalike suhete nõuniku konkursi kohta“ (28.05.2021 nr 2-21/5055) vastab linnapea K. Raik (11.06.2021 nr 1.27/5055-2).

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

Lisatud 11.06.2021, 14:11
Muudetud 11.06.2021, 16:23

eelmine järgmine