Narva linn


2012. aasta hangete nimekiri

1. Jõulukuuse demonteerimine ja äravedu Peetri platsilt
(02.01.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

2. Narva linna jõuluvalgustuse väljalülitamine ja demonteerimine
(02.01.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

3. Lilleistikute ost ja kohale toomine
(02.01.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

4. Juriidiliste teenuste ostmine
(12.01.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

5. Projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp/Est-Rus Fort Tour-2" riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine
(23.01.2012, hankija: Narva Muuseum)

6. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 9 objekti segaolmejäätmete ja paber- ja kartongjäätmete kogumine ja vedu tähtajaga kuni Narva linnas korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmiseni, kuid mitte kauem kui 31.12.2012.a
(24.01.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

7. Karja tn 6a hoone siseruumide osaline rekonstrueerimine ning panduse ehitamine
(24.01.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

8. Narva linna tänavate löökaukude remonditööde läbiviimine külmseguga või immutatud killustikuga
(27.01.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

9. Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp" riigihangete korraldamine
(14.02.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

10. Narva linna välisvalgustus- ja foorisüsteemi kaasajastamise projekti koostamine
(17.02.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

11. "Narva jõesadama infrastruktuuri arendamine ja reisijate mahutavuse suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja randumiskohtade korraldamise ning sadama territooriumi rekonstrueerimine ja heakorrastamine" projekti TTA uuendamine ja korrigeerimine
(21.02.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

12. Lillede ja ilupõõsaste istutus- ja hooldustööd 2012
(21.02.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

13. Puude hooldustööd ja raie Narva linnas
(22.02.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

14. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" raames riigihangete ettevalmistamise ja korraldamise teenuse osutamine
 (28.02.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

15.  Automaatse tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine
(29.02.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

16. Kanalisatsioonitorustiku remont /A. Puškini tn 33/
(13.03.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

17. Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest
(19.03.2012, hankija: Narva Linnavolikogu kantselei)

18. Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest
(23.03.2012, hankija: Narva Linnavolikogu kantselei)

19. Narva linna avaliku supelranna Joaorg korrashoiutööd 2012
(29.03.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

20. Narva Joaoru suplusrannas hooajalise rannavalve- ja vetelpäästeteenuse ning veekogu puhastustööde teenuse osutamine
(29.03.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

21. Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest
(02.04.2012, hankija: Narva Linnavolikogu kantselei)

22. TV02 132618 Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin sisustuse ostmine
(02.04.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

23. Projekti "Joaoru puhkela arendamine" I. etapi ehitustööd ja territooriumi haljastustööd
(09.04.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

24. "Narva Kalevi staadioni rekonstrueerimine". II etapp
(10.04.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

25. Narva linna heakorrakuu 2012 raames 150-liitriste jäätmekottide väljavedu ja utiliseerimine
(11.04.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

26. Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2012
(12.04.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

27. Kangelaste 11b projekteerimistööd
(17.04.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

28. Narva teekatte remonttööde ehitusjärelevalve 2012
(23.04.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

29. Narva linnas omavoliliste prügilate likvideerimine 2012
(26.04.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

30. TV02 133684 Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimine (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)
(02.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

31. Ujuvkai vette laskmine Narva jõesadamas
(09.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

32. RH viitenumber 133993 "Narva Linda 4 hoone ruumide rekonstrueerimine arhiivihoidlaks"
(10.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

33. 134059 Narva lossipargi haljastus- je heakorrastustööd
(10.05.2012, hankija: Narva Muuseum)

34. RH viitenumber 134142 "L/a Sipsik piirdevõre renoveerimine"
(11.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

35. Narva linnas infokaartide, infotahvlite ja infoviitade ühekordse puhastamise ning graffiti eemaldamise kohta
(14.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

36. Kangelaste 11b projekteerimistööd
(16.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

37. Puuetega lastega perekondade majutamine 2012.a suveperioodil Narva-Jõesuu linnas
(16.05.2012, hankija: Sotsiaalabiamet)

38. L/a Vikerkaar veranda katuse ja seinte remont
(21.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

39. L/a Kuuseke ruumide remont
(24.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

40. Narva linna kõnniteede remont
(25.05.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

41. Narva linna teekatte remontööd 2012
(04.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

42. Narva linna territooriumil karuputke tõrje 2012
(04.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

43. Laenulepingu sõlmimine
(04.06.2012, hankija: Narva linn Rahandusameti kaudu)

44. RH viitenumber 134390 - "Narva koolieelse lasteasutuse Pingviin sisustuse ostmine II"
(05.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

45. Kangelaste 11b projekteerimistööd
(08.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

46. Narva Sadama ehituse järelvalve teenus
(13.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

47. Paul Kerese tn 20 osaline katuse remont
(15.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

48. TV02 135156 Narva Pimeaia Kaldapealse aia ja tänavaäärse allee rekonstrueerimise järelevalve (Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp)
(19.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

49. RH viitenumber 135332 Narva Humanitaargümnaasiumi sadevee-ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine
(22.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

50. RH viitenumber 135434 Narva Lauatennise kompleksi katuse renoveerimine
(27.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

51. RH viitenumber 135446 Projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismiobjekti arendamine" riigi- ja lihthangete ettevalmistamine ja korraldamine ning juriidiliste teenuste osutamine
(27.06.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

52. Ohtlike jäätmete kogumisring Narva linna aiandusühistutes 2012
(27.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

53. RH viitenumber 134931 Narva Kalevi staadiooni rekostrueerimine.II etapp (2)
(28.06.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

54. Veebilehehange "Narva Humanitaargümnaasiumi kehakultuuri - ja tervisekompleks Kangelaste tn 32, Narva automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) paigaldamiseks"
(06.07.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

55. Veebilehehange "Narva Laste Varjupaiga automaatne tuletõrjesignalisatsioon"
(06.07.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

56. Veebilehehange "Narva Lauatennise kompleksi katuse remonttööde ehitusjärelevalve 2012"
(12.07.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

57. Veebilehehange "Narva Spordikooli Energia (Võidu tn 4) uue soojussõlme koos seadmetega paigaldamine" ja "Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoones (Pähklimäe tn 3) soojussõlme renoveerimine"
(12.07.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

58. Veebilehehange ”Narva Energiajooksu liikluse korraldamine 2012”
(16.07.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

59. TV02 136019 Mootorsõiduki kasutusrent
(25.07.2012, hankija: Kultuuriosakond)

60. TV02 136037 Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd
(26.07.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

61. Narva Kalevi staadioni rekontstrueerimistööde ehitusjärelevalve
(30.07.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

62. Veebilehehange "Lasteasutuse Muinasjutt ruumide remont"
(01.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

63. Teekattemärgistuse nr 173a "Lapsed" värviga teostamine ning ülekäigu tähistamiseks tähislindi paigaldamine
(01.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

64. Narva Joaoru suplusrannas ajavahemikul 18.08.-31.08.2012 rannavalve- ja vetelpääste lisateenuse ning ajavahemikul 01.09-16.09.2012 Narva Joaoru suplusrannas rannavalve- ja vetelpäästeteenuse osutamine
(02.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

65. Humanitaargümnaasiumi projekteerimistööd
(07.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

66. A. Puškini tn 33 akende vahetamine
(07.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

67. Narva Eesti Gümnnasiumi soojavee torude ja soojusvaheti remonttööd
(09.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

68. TV02 136361 - Projekti “Joaoru puhkeala arendamine” I etapi ehitustööd ja territooriumi haljastustööd (2)
(15.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

69. TV02 136362 - Projekti „Joaoru puhkeala arendamine“ I etapi raames mööbli ja sisseseade ostmine
(15.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

70. L/a Pääsuke jalutusveranda ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurdeehitise lammutustööde teostamiseks
(21.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

71. Narva Muuseumi audiogiidi seadmete ostmine - Muudetud 05.02.2013
(22.08.2012, hankija: Narva Muuseum)

72. Narva Külastuskeskuse akna ja tuletõkkeukse paigaldamine
(24.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

73. Sõudebaas Jõe tn 1, 7. boksi renoveerimine
(24.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

74. Sõudebaas Jõe tn 1, 7. boksi renoveerimise järelevalve
(27.08.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

75. Viitenumber 136683 "Audiotuuri ja selle ühise turismi turundusstrateegia väljatöötamine projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine. 2. etapp - Est-Rus Fort Tour-2" raames"
(27.08.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

76. Kööginõude tarnimine
(07.09.2012, hankija: Narva Hooldekodu)

77. Viitenumber 136915 -Narva Hooldekodu klientide toitlustamine
(07.09.2012, hankija: Narva Hooldekodu)

78. Narva Hooldekodule segaolmejäätmete konteineri rendile andmine, segaolmejäätmete kogumine ja vedu
(11.09.2012, hankija: Narva Hooldekodu)

79. TV02 137022 Narva Hooldekodu pesu pesemine
(14.09.2012, hankija: Narva Hooldekodu)

80. Narva lasteaedades Marjake ja Pääsuke tuletõkkeuste paigaldus
(27.09.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

81. 137452 Narva lossipargi haljastus- ja heakorrastustööd
(28.09.2012, hankija: Narva Muuseum)

82. Maslovi tn 3a territooriumi välisvalgustuse ehitamine
(01.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

83. Narva linna tänavatel löökaukude remont
(01.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

84. Põetus- ja hooldusvahendite tarnimine
(08.10.2012, hankija: Narva Hooldekodu)

85. Puškini tn 12 tänavavalgustusposti paigaldus
(09.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

86. RH viitenumber 137850 "Linda tn 4 ruumide rekonstrueerimine arhiivihoidlaks"
(11.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

87. Viitenumber 137865 - lihthange "Narva Kesklinna Gümnaasiumi remont"
(12.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

88. Narva lasteaedades Marjake ja Pääsuke tuketõkkeuste paigaldus - II
(15.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

89. Ujuvkai veest välja tõstmine Narva jõesadamas
(23.10.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

90. Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimise ja varustamise II etapi hankeprotseduuride korraldamise teenuse ostmine
(24.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

91. L/a Väikevend 4. veranda remont
(24.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

92. Narva Hooldekodu klientidele toitlustamise teenuse osutamine
(26.10.2012, hankija: Narva Hooldekodu)

93. Narva Paul Kerese tn 20 hoone katusekatte rekonstrueerimistööde projekteerimine
(29.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

94. Veebilehehange "Narva koolieelsete lasteasutuse Põngerjas fassaadi soojustamise ja lasteasutuse Cipollino välistrepi remondi teostamiseks"
(30.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

95. Tallinna mnt. valguskardinad 2012
(30.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

96. Narva linna kaunistamine jõulupühadeks 2012
(31.10.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

97. L/a Tuluke WC- ja nõudepesuruumi remondi teostamiseks
(01.11.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

98. Narva linna jõulukuuse langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile paigaldamiseks
(02.11.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

99. TV02 138449 Narva kaldapealse promenaadi ehitustööd
(05.11.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

100. Narva Humanitaargümnaasiumi elektrivarustuse remont
(06.11.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

101. Tallinna mnt jõulukaunistuste demontaaž ja uute LED valguskardinate monteerimine 2012
(06.11.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

102. Narva Paul Kerese tn 20 hoone katusekatte rekonstrueerimistööde projekteerimine II
(08.11.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

103. Narva linna jõulukuuse langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile paigaldamiseks
(12.11.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

104. TV02 138648 Narva kaldapealse promenaadi ehitustööde omanikujärelevalve
(12.11.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

105. 138670 Viktoria bastioni ja sellega seonduvad ehitustööd
(13.11.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

106. Ujuvkai veest välja tõstmine Narva jõesadamas
(26.11.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

107. 139152 Narva Hooldekodu klientide toitlustamine 2013-2015
(28.11.2012, hankija: Sotsiaalabiamet)

108. Narva Humanitaargümnaasiumi kabineti remont
(03.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

109. Segaolmejäätmete ning paber- ja kartongjäätmete kogumine ja vedu
(04.12.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

110. Karja 6C ruumide rekonstrueerimise I etapp
(06.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

111. viitenumber 139354 "Narva koolides tuletõkkeuste paigaldus"
(07.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

112. Kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ning käitlemise korraldamine Narva linnas aastal 2013
(07.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

113. 2013. aastal Narva linna haldusterritooriumil liiklusõnnetuste või õnnetusjuhtumite tagajärjel vigastada saanud hulkuvatele koertele ja kassidele veterinaarteenuste osutamine
(07.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

114. 2013. aastal Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, nende pidamine varjupaigas ning endiste ja uute omanike otsimine, omanike mitteleidmisel hukkamine ja korjuste hävitamine
(07.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

115. Narva Keskraamatukogu hoone ekspertiis
(07.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

116. Tõrvajõe–Olgina–Narva kergliiklustee suvine ja talvine hooldus
(10.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

117. Narva linna jõulukaunistuste hooldus ja demontaaž 2013
(10.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

118. Narva Peetri plats 3-19 ruumide remondi teostamine
(10.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

119. viitenumber 139411 Kinnisvara korrashoiuteenuse osutamine
(10.12.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

120. Narva Spordikeskuse hoone ekspertiis
(11.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

121. Spordihoone ventilatsioonisüsteemi remont ja reguleerimine
(13.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

122. Lilleistikute ost ja kohale toomine 2013
(17.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

123. Narva linna Sotsialhoolekandekeskuse, asukohaga Maslovi tn. 3, käitlemisruumide remondi teostamine
(18.12.2012, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

124. Viitenumber 139655 Bastionil Viktoria ja bastionide Viktoria ja Honor vahelisel kurtiinil puude langetamine ja sellest tulenevate puude/jäätmete äravedu
(27.12.2012, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

125. Narva linna jõulukuuse demonteerimine
(28.12.2012, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

Lisatud 11.01.2012, 10:53
Muudetud 05.02.2013, 10:11

Tagasi