Narva linn


2013. aasta hangete nimekiri

182. Viitenumber 148550 - Giidide koolitus
(27.12.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

181. Viitenumber 148465 - Victoria bastioni ekspositsiooni lavastuste ja mannekeenide valmistamine
(23.12.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

180. Kinnisvara korrashoiuteenuse osutamine
(09.12.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

179. Avaliku tualeti teenuse osutamine
(09.12.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet) 

178. Valgusdekoratsioonide soetamine 2013
(09.12.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

177. Narva linnaarhiivi lifti paigaldamine
(06.12.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

176. Narva Peetri Kooli evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine
(04.12.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

175. Tõrvajõe – Olgina – Narva kergliiklustee suvine ja talvine hooldus
(27.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

174. 01.01. – 31.12.2014.a Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, nende pidamine varjupaigas ning endiste ja uute omanike otsimine, omanike mitteleidmisel hukkamine ja korjuste hävitamine
(27.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

173. 01.01. - 31.12.2014.a Narva linna haldusterritooriumil liiklusõnnetuste või õnnetusjuhtumite tagajärjel vigastada saanud hulkuvatele koertele ja kassidele veterinaarteenuste osutamine
(27.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

172. Narva linna jäätmekava aastateks 2014 - 2020 ajakohastamine
(27.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

171. Narva linna jõulukaunistuste hooldus ja demontaaž 2014
(27.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

170. Istikute tarne 2014
(25.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

169. Narva Noortekeskuse hoone ehitusprojekti korrigeerimine
(25.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

168. Narva linna jõulukuuse langetamiseks, transportimiseks ja Peetri platsile paigaldamiseks
(18.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

167. Narva Peetri Koolis akende vahetamine - muudetud 11.11.2013
(08.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

166. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine
(07.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

165. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu maa-ala arheoloogiliste eeluuringute läbiviimine ja muinsuskaitse eritingimuste koostamine
(07.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

164. Narva Noortekeskuse soojussõlme remont
(06.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

163. Jõe tn 3 hoone tugevdamise projekti koostamine
(05.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

162. Viitenumber 147366 - Narva linna välisvalgustuse ekspertiis
(04.11.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

161. L/a Kaseke evakuatsiooni välistreppide paigaldamine
(24.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

160. Viitenumber 147124 - Narva linna haljasalade hooldustööd 2014
(24.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

159. Narva Hooldekodu segaolmejäätmete konteineri rendile andmine, segaolmejäätmete kogumine ja vedu ajavahemikul  01.01.2014 - 31.12.2015
(24.10.2013, hankija: Narva Hooldekodu)

158. Viitenumber 146753 - Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2014 - 2016
(23.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

157. Viitenumber 147016 - Narva avalike mänguväljakute tehniline hooldus 2014
(23.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

156. Viitenumber 146977 - Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2014-2016
(23.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

155. Narva Jäätmekäitluskeskuse katuse remont
(22.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

154. Sõudebaasi (Narva linn, Jõe tn 1) boksi nr 8 renoveerimise omanikujärelevalve
(22.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

153. LED valguskardinate soetamine 2013
(22.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

152. Viitenumber 147042 - Ettevalmistamine ISKE auditiks Narva Linnavalitsuses
(18.10.2013, hankija: Narva Linnakantselei)

151. Karja tn 3 Narva Muusikakoolis tuletõkkeuste paigaldamine
(16.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

150. Narva Peetri Kooli ruumides ehitustööde teostamine täiskasvanute kooli jaoks
(16.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

149. Paul Kerese tn 20 hoone tuletõrjesignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine
(14.10.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

148. Viitenumber 146761 - Sõudebaas Jõe tn 1: boksi nr 8 renoveerimine
(10.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

147. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keemiakabineti projekteerimistööd
(07.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

146. L/a Kaseke ja Kuuseke evakuatsiooni välistreppide paigaldamine
(04.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

145. Kraavi hooldus 2013
(01.10.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

144. Narva Kreenholmi spordiväljaku remondi teostamine
(27.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

143. Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c korterelamute piirkonna sademevee kanalisatsiooni ekspertiis
(26.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

142. Narva linna välisvalgustuse ekspertiis
(23.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

141. Narva Pimeaias nahkhiirte varjekastide optimaalsete paigaldamiskohtade väljaselgitamine ja varjekastide paigaldamine
(13.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

140. Humanitaargümnaasiumi hoone küte ja ventilatsiooni projekteerimistööd
(13.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

139. L/a Kuuseke ja L/a Kuldkalake evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine
(13.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

138. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi sadeveekanalisatsiooni paigaldamise ja drenaaži süsteemi projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve
(10.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

137. Viitenumber 145909 - Narva tänavate ehitustööde ehitusjärelevalve: Hariduse, A. Puškini, Fama põik ja Rahu tänava ehitustööde osas
(05.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

136. Narva linna kaunistamine jõulupühadeks 2013
(02.09.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 

135. Kudruküla teemaplaneeringu planeeringu dokumendi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise tellimine - kehtetu 05.09.2013
(30.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

134. Viitenumber 145766 - Narva linna 14.elamukvartali drenaažisüsteemi ehitamine
(30.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

133. Viitenumber 145631 - Narva arhiivi sisustuse ostmine
(27.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

132. Narva lasteaia Punamütsike veetorustiku vahetamine
(26.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

131. A.Puškini tn 33 hoones ruumide remondi teostamine
(21.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

130. Viitenumber 145524 - Fama põik tänava ehitustööd
(21.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

129. Narva Kreenholmi spordiväljaku remondi teostamine
(15.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

128. Narva linnas Daumani tn 5 asuva elumaja territooriumil sadeveekanalisatsiooni torustiku ehitamine
(12.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 

127. Rugodivi pargi välisvalgustuse taastamine
(12.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

126. Viitenumber 145281 - Väikebussi kasutusrendile võtmine
(08.08.2013, hankija: Sotsiaalabiamet)

125. Viitenumber 145284 - Karja tn 3, Narva Muusikakooli rekonstrueerimistööde teostamine
(07.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

124. Viitenumber 145263 - Fama põik tänava ehitustööd
(06.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

123. Joaoru puhkeala arendamine I etapi ehitustööde ja territooriumi haljastustööde muinsuskaitselise järelevalve korras arheoloogilise uuringu teostamiseks
(05.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

122. Viitenumber 145193 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumi sadeveekanalisatsiooni paigaldamine ja drenaaži süsteemi projekteerimine ja ehitamine
(02.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

121. Viitenumber 145210 - Rahu tänava ehitustööd
(01.08.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

120. Aiandusühistutega Gvozdika, Elektron, Vesna ja Teine noorus piirneva kuivenduskraavi hooldus 2013
(31.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

119. Narva Kreenholmi spordiväljaku remondi teostamine
(31.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

118. Narva linnas Jõe tn 3 asuva hoone ekspertiis
(31.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

117. A. Puškini tn 33 hoone katusekatte remont
(30.07.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet) 

116. Paul Kerese tn 20 hoone küttesüsteemi renoveerimine
(30.07.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

115. Viitenumber 145083 - Lõviskulptuuride valmistamine Narva promenaadi jaoks
(29.07.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

114. Joaoru puhkeala arendamine I etapi ehitustööde ja territooriumi haljastustööde muinsuskaitselise järelevalve korras arheoloogilise uuringu teostamiseks
(26.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

113. Viitenumber 145061 - Fama põik tänava ehitustööd
(26.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

112. RH viitenumber 144933 - Viktoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse sisustuse soetamine
(24.07.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

111. Humanitaargümnaasiumi parkla projekteerimistööd
(24.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

110. Kreenholmi Gümnaasiumi ruumide remont
(24.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

109. Narva Energiajooksu liikluse korraldamine 2013
(24.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

108. Narva linna kõnniteede tänavakivikatte remont
(22.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

107. Narva Soldino Gümnaasiumi kabineti remondi teostamine
(22.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

106. Turu tänava välisvalgustuse ehitamine
(18.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

105. Narva linnas Daumani tn 5 asuva elumaja territooriumil sadeveekanalisatsiooni torustiku ehitamine
(18.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

104. Viitenumber 144914 - A. Puškini tänava 1. etapi ehitustööd
(17.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

103. 01.08.– 31.12.2013 Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, nende pidamine varjupaigas ning endiste ja uute omanike otsimine, omanike mitteleidmisel hukkamine ja korjuste hävitamine
(16.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

102. 01.08-31.12.2013.a Narva linna haldusterritooriumil liiklusõnnetuste või õnnetusjuhtumite tagajärjel vigastada saanud hulkuvatele koertele ja kassidele veterinaarteenuste osutamine
(16.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

101. Viitenumber 144768 - Fama põik tänava ehitustööd
(10.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

100. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi evakuatsiooni - ja avariivalgustuse paigaldamine (keldrikorrus)
(05.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

99. Viitenumber 144615 - Pähklimäe skeitpargi projekti korrigeerimine ja rajamine
(04.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

98. Viitenumber 144609 - Narva Soldino Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine
(04.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

97. Narva Humanitaargümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine
(03.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

96. Narva Kultuurimaja Rugodivi (Puškini tn 8) renoveerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
(02.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

95. Viitenumber 144538 - Hariduse tänava ehitustööd
(02.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

94. Viitenumber 144511 - Narva Kultuurimaja Rugodiv fassaadi ja katusekatte renoveerimine
(02.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

93. Karja 6C tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja turvavalgustussüsteemi paigaldamine
(01.07.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

92. Tallinna mnt 40 võrkpalliväljaku ehitamine
(27.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

91. Viitenumber144364 - Joaoru puhkeala arendamise I etapi ehitustööde ja territooriumi haljastustööde omanikujärelevalve
(27.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

90. Kuivenduskraavi hooldamine 2013
(19.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

89. Narva linnas olemasolevate foorisüsteemide rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
(18.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

88. Kreenholmi Gümnaasiumi ruumide remont
(14.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

87. Narva linna territooriumil karuputke tõrje 2013
(10.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

86. Viitenumber 143853 - Narva Kesklinna Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine
(07.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

85. Viitenumber 143849 - Narva Peetri Koolis tuletõkkeuste paigaldamine
(07.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

84. Narva Paju Kooli tuletõkkeuste paigaldamine
(05.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

83. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi tuletõkkeuste paigaldamine - muudetud 06.06.2013
(05.06.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

82. Viitenumber 143779 - Narva Pimeaia rekonstrueerimise 1. etapi ehitustööde omanikujärelvalve
(05.06.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

81. Narva Humanitaargümnaasiumi elektrivarustuse remont - muudetud 06.06.2013
(31.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

80. Viitenumber 143459 - Narva 6.Kooli tuletõkkeuste paigaldamine
(23.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

79. Narva 6. Kooli evakuatsiooni- ja avariivalgustuse paigaldamine
(23.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

78. Narva Õpilaskodu tuletõkkeuste paigaldamine
(23.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

77. Viitenumber 142966 - Narva Laste Loomemaja territooriumi heakorra projekteerimine ja osaline teostamine
(23.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

76. Kreenholmi gümnaasiumi kuumaveetorustiku vahetamine
(22.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

75. Viitenumber 143368 - Narva Pimeaia rekonstrueerimise ehitustööde 1. etapp
(22.05.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

74. Teede äärte hooldustööd 2013
(21.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

73. Narva linna lastemänguväljakute ja spordirajatiste remont 2013
(20.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

72. Tänavate teekatte remont Narva linnas
(20.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

71. Viitenumber 143305 - Väikebussi kasutusrendile võtmine
(20.05.2013, hankija: Sotsiaalabiamet)

70. Narva linnas omavoliliste prügilate likvideerimine 2013
(16.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

69. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi keemiakabineti remondi teostamine - muudetud 27.05.2013
(16.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

68. Viitenumber 143182 - Tuletõkkeuste ja elektrivarustuse projektdokumentatsiooni koostamine - 2
(15.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

67. Viitenumber 143037 - Kahe sõiduauto kasutusrent
(14.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

66. Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutamine
(08.05.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

65. Narva 26. Juuli tn 4 vana vundamendi lammutusprojekti koostamine ning lammutamine
(29.04.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

64. Kulgusadama tee 7 hoone lammutamine
(25.04.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

63. Paul Kerese 22 keldri lammutusprojekti koostamine
(25.04.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

62. Viru 9b hoone lammutusprojekti koostamine
(25.04.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

61. Viitenumber 142669 - Narva Peetri Koolis akende vahetamine - muudetud 26.04.2013
(24.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

60. Narva linnas bussiootepaviljonide projekteerimine
(22.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

59. 2013. aastal Narva Joaoru suplusrannas hooajalise rannavalve- ja vetelpäästeteenuse ning veekogu puhastustööde teenuse osutamine
(18.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

58 Narva linnas avaliku supelranna Joaorg korrashoiutööd 2013
(18.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

57. Viitenumber 142509 - Laenulepingu sõlmimine
(18.04.2013, hankija: Rahandusamet)

56. 3. Roheline tn 9 elamu konserveerimine
(18.04.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

55. Pähklimäe tänava välisvalgustuse projekteerimistööd
(15.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

54. Viitenumber 142230 - Viktoria bastioni ja sellega seonduvate ehitustööde arheoloogiline järelevalve
(15.04.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

53. Narva Humanitaargümnaasiumi basseini hoone projekteerimistööd
(15.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

52. Viitenumber 142339 - Tuletõkkeuste ja elektrivarustuse projektdokumentatsiooni koostamine
(15.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

51. Kreenholmi Muusikakooli ruumide remondi teostamine
(11.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

50. Narva lasteaia Sipsik veetorustiku vahetamine
(11.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

49. Narvas linnas Karja tn 6C hoones evakuatsioonivalgustuse ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine
(10.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

48. Ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine "Aleksander Puškini tänav T1 rekonstrueerimine"
(09.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

47. Tallinna mnt 6-13 ja Võidu pr (P. Kerese tn – Võidu pr ristmikul) ülekäigukohtade lisavälisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine
(04.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

46. Narva Paju Koolis akende vahetamine - 2
(03.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

45. Joala tn 8c pargi välisvalgustuse taastamine
(02.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

44. Narva linnas bussiootepaviljonide projekteerimine
(01.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 

43. Narva teekatte remonttööde ehitusjärelevalve 2013
(01.04.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

42. Fama põik tänava projekteerimistööd
(28.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 

41. Kalda tänava viadukti all asuvate kõnniteede rekonstrueerimise projekteerimistööd
(28.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

40. Kangelaste 11b territooriumi heakorrastamine
(27.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 

39. Narva linna heakorrakuu 2013 raames 150-liitriste jäätmekottide väljavedu ja utiliseerimine
(27.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

38. Viitenumber 141683 - Narva Muusikakooli projekteerimistööd
(19.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 

37. Tallinna mnt 6-13 ja Võidu pr (P. Kerese tn – Võidu pr ristmikul) ülekäigukohtade lisavälisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine
(19.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

36. RH viitenumber 141412 - Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimistööde II etapp
(15.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

35. RH viitenumber 141604 - Kvartalisiseste teede remont Narva linnas
(15.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

34. RH viitenumber 141583 - Narva linna teede ja tänavate teekatte remonttööd 2013
(15.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

33. RH viitenumber 141575 - Aleksander Puškini tänav T1 rekonstrueerimine
(15.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

32. Jalgpalliväravate ostmine
(14.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

31. Puškini tn 33 heakorratööd
(12.03.2013, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

30. Viitenumber 141415 - Joaoru puhkeala arendamine I. etapp. Territoorium.
(08.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) 

29. Viitenumber 141409 - Joaoru puhkeala arendamine I. etapi ehitustööd.
(08.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

28. Narva lasteaia Sipsik soojussõlme vahetamine
(06.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

27. Narva Paju Koolis akende vahetamine - muudetud 07.03.2013, muudetud 08.03.2013
(06.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

26. Viitenumber 141129 - Olemasolevate foorisüsteemide rekonstrueerimine Narva linnas
(04.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

25. Jalgpalliväravate ostmine
(01.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

24. Narva huvikoolides tuletõkkeuste paigaldus
(01.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

23. Noorte Meremeeste Klubi projekteerimistööd
(01.03.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

22. 141002 - Viktoria bastioni ja sellega seonduvate ehitustööde muinsuskaitseline järelevalve
(01.03.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

21. Viitenumber 141122 - Narva linnas lillede ja ilupõõsaste istutus- ja hooldustööd 2013
(28.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

20. Narva linnas puude hooldustööd 2013
(28.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

19. Pushkini tn 8 purskkaevu projekti korrigeerimine
(25.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

18. Turu tänava välisvalgustuse projekteerimine
(25.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

17. Narva Peetri koolis radiaatorite vahetamine - muudetud 26.02.2013
(22.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

16. Puškini tn 33 heakorratööd - muudetud 22.02.2013
(19.02.2013, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

15. Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine Narva Kreenholmi Muusikakoolis
(08.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

14. Viitenumber 140576 Väike Pimeaia puude langetamine ning hooldusraie ja sellest tulenevate puude/jäätmete äravedu
(07.02.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

13. Narva Noortekeskuse ruumide remondi teostamine
(06.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

12. Viitenumber 140494 - Narva lasteaias Tareke tuletõkkeuste paigaldus
(06.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

11. Lasteaia Käoke piirdeaia renoveerimine
(01.02.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

10. Lasteaed Tuluke piirdeaia renoveerimine
(30.01.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

9. LED valguskaunistuse valmistamine ja tarne 2013
(29.01.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

8. Narva linna tänavatel löökaukude remont
(23.01.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

7. Ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine Karja 6c
(22.01.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

6. Viitenumber 139920 "Viktoria bastioni ja sellega seonduvate ehitustööde omanikujärelevalve"
(18.01.2013, hankija: Arenduse ja Ökonoomika Amet)

5. Võidu tn 17 ühiselamu konserveerimine
(11.01.2013, hankija: Linnavara- ja Majandusamet)

4. Narva Linda tn 4 hoone ruumide rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
(10.01.2013, hankija: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet)

3. Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest
(07.01.2013, hankija: Narva Linnavolikogu kantselei)

2. Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest
(07.01.2013, hankija: Narva Linnavolikogu kantselei)

1. Teade lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest
(07.01.2013, hankija: Narva Linnavolikogu kantselei)

Lisatud 07.01.2013, 15:41
Muudetud 27.12.2013, 15:04

Tagasi