Narva linn


Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistus

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistuse eesmärgiks on aidata tarbijat, kaitsta tema seaduslikke õiguseid, anda võimalusi teadmiste omandamiseks, et olla arukas osaleja turusuhetes ja vääriline vastane teenuste ja kaupade pakkujatele - müüjatele. Üksiktarbijal pole kerge teha õiget valikut külluses pakutavate kaupade ja teenuste seast ning hoiduda ärimeeste poolt oskuslikult seatud ebasoodsatest lepingutingimustest.

Narva Linna Arenduse ja Ökoonomika Ameti aadress:
Peetri plats 3, 20308 Narva

Tarbijakaitse infotelefon 3599086
Faks 3599042
E-post:
areng@narva.ee

Infot antakse kõigile, kellel on tarbijakaitsega seotud küsimusi ja kes vajavad selles valdkonnas abi.

Infotelefonil võib edasi anda konkreetseid kaebusi (näit. teatada aset leidnud rikkumistest teenindusettevõtetes, kaupluses, restoranides jne). Samuti saab küsida nõu selle kohta, kuidas toimida ühes või teises olukorras (tööstuskaupade garantiid puudutavad küsimused, probleemid kommunaalteenuste eest tasumisel, arusaamatused mingi teenuse tellimisel jne).

Kodanike vastuvõtt:
Esmaspäev - 9:00-12:00, 14:00-18:00.
Kolmapäev - 9:00-12.00, 14:00-17:00.
Reede - 8:00-12:00
.